Referat fra opstartsmøde

Dato: 20. august 2020
Tid: Kl. 19.00

Velkommen til

Præsentationsrunde

Vi konstituerer os selv

Formand: Mads forsætter
Næstformand: Dorthe 
Sekretær: Karin
Ordstyrer: Dorthe

Gennemgang og godkendelse af vedtægter

Fælles snak om form og indhold for bestyrelsesmøderne det kommende år.

Form

Gennemgang af den tidligere form.

Positivt at få meddelelserne ud på skrift fra alle, både ledere, medarbejdere og forældrevalgte. Så dette bliver vi endnu mere skarpe på i det kommende år.

Skal vi dele os mere, når vi drøfter ting, der er relevant kun for børnehaven. Nej, man vil gerne, at vi er fælles om så meget så muligt.

Fast ordstyrer fungere godt. Dorthe vil gerne være ordstyrer.

Indhold

  • Fælles møde med Personalet og bestyrelsen
  • Samlæsning og samordning.
  • Støtteforening
  • Forsat revidering af principper, politikker. De sendes med dagsordenen ud. Og derefter revides sammen.
  • Tværfaglighed er på dagsordenen med personalet, det kunne vi også fokusere på i bestyrelsen
  • Legepladser
  • Økonomi
  • Sponsorløb til motionsdagen, Elevrådet sætter mål og ønsker for, hvad vi samler ind til.

Vuggestue

Rikke og Lenette havde besøg i børnehaven af Torben fra B&U udvalget og Leif Brøgger.

Karin gennemgår historikken i forhold til tidligere ansøgninger.

Lenette har lavet et udkast til brev til B&U udvalget, da der lige nu mangler 6 pladser ved dagplejerne i år. Alle læser det igennem. Lenette gennemgår det og tankerne bag og vi vender indhold og for og i mod. Det er væsentligt at det er en samarbejde mellem en vuggestue under Nr. Felding skole og børnehus og dagplejerne. Så vuggestuen ville kunne fungere som gæstepladser og feriepladser. Det vil sige at vi fx ville have plads til 8-10 faste børn og derudover gæstepladser.

Vi taler om, hvordan den skal sendes ind og fra hvem. Vi taler om hvordan forholdet er mellem dagplejerne og det at have en vuggestue.

Lenette og Rikke sender brevet ind til Medlemmerne i Børne- og Familieudvalget, til dagtilbudschefen og skolechefen, den sendes cc til Karin.

Vi slutter af med fælles aftensmad.