Referat 2. maj 2019 kl. 19.00-21.00 

Det blev i stedet til et skriftligt opsamlingsmøde.

Afbud: Lise, Louise, Lars, Christina, Dorthe, 

Meddelelser / Sager til efterretning (30 min) 

Forældrevalgte

Elevråd

Skoleleder

  • Ny ferielov: Der træder en ny ferielovgivning i kraft der udfordrer den måde vores læreres arbejdstid er sat sammen på. Det betyder at lærerne skal arbejde gode fire dage mere i det kommende skoleår. 1,5 af dem vil blive brugt til en fælles dag på hele B&U området i foråret, de øvrige timer forventer jeg bliver sat i en pulje til ekstra forberedelsestid mm.
  • SFH Pædagog tager orlov næste skole, det betyder, at vi skal ud og ansætte (Den skal lige omkring jobbanken). Vi slår stillingen op i uge 20 og forventer at have ansættelsessamtaler i uge 24. Her sidder Else S med sammen med Rikke og jeg, og Louise sidder med fra bestyrelsen.
  • Vi har nu fået lov til at ansætte lærer i barselsvikariatet, Jeg har valgt at ansætte Selina i en stilling på 20 timer, der passer så godt ind i vores hverdag, og hun passer perfekt til stillingen.
  • Arbejder med næste års planlægning.
  • Vi har nogle ret store huller i vejen, men da det er os selv, der skal betale, er jeg i gang med at finde ud af, hvordan vi løser det.
  • Vi er i dialog med Per Østergård omkring mulighederne for juniorklubben flyttes over i foreningsregi næste år. Det tænker vi kunne blive et rigtig godt tilbud og samarbejde.

Lærere

Viceleder

Troldhøj, personlighedsprofiler og teamsamarbejde.
Arbejdsdagen den 20 juni, hvem fra bestyrelsen ønsker at hjælpe med mad.
Virksomhedspraktikant i huset.
DUÅ uddannelsen afslutter den 9 maj. Efterfølgende vil der komme vejledning og tema dage.
SFH
Velkommen til førskolen 1 maj.
Mads afslutter sin praktik i slutningen af maj
Vi siger farvel til Torben fredag i uge 26.
Mie starter på uddannelse i september og vender tilbage til august.
Jr. Klub er afsluttet for i år.

Personale SFH 1

Vi har modtaget 13 nye børn i førskolen, de har haft en god start.
Vi har været nød til at aflyse multisport/fodbold, da der var for få tilmeldte.
Badminton har haft stor tilslutning
Der har været afslutningsovernatning for 2. kl, det forløb rigtig godt med forældre hjælp.

Personale SFH 2

Har pr. 1 maj fået 2. kl op, de får tilbudt at kan deltage i ridning fra 9/5-19 og der vil være 3 gange inden sæsonnen slutter.
Der har været god tilslutning med madlavning, som afslutter med en tur til byen, hvor de skal spise for det overskud, det har lykkedes Mie at lave.

Personale Jr. klub

Har hold afslutning for denne sæson, de har snakket med de børn som har benyttet tilbudetm at de gerne vil at der bliver planlagt knap så meget, så det kan være mere spontant.

Personale Troldhøj

Der er blevet stille og lidt tomt, nu førskolebørnene er rykket videre. Et nyt hold er parate til at være de ”store”. Vi modtager løbende nye børn og de er faldet godt til. 
Vi har fået ny mødeplan og den giver os nogle muligheder vi ikke har haft i et stykke tid. Vi kan bl.a.:

  • Have en ugentlig skovdag, - det har vi indtil videre valgt skal være mandag formiddag
  • En eftermiddag om ugen har vi mulighed for at tilbyde en tur i nærområdet. F.eks. en tur på centerlegepladsen, tur på mooncar, en lille gåtur i området.
  • Tid til pædagogisk forberedelse en eftermiddag om ugen. (på skift)
  • Vi genoptager en månedlig maddag.

Sidst i juni har vi skovuge. Ved endnu ikke om det er uge 25 eller 26. Teamet bliver indianer. Vi genbruger nogle aktiviteter vi tidligere har haft succes med. Den sidste dag inviterer vi dagplejen til at være sammen med os. 
Vi forsætter med de aldersopdelte grupper 2 gange om ugen, det bliver onsdag og torsdag.
Tirsdag og fredag bliver de dage, hvor vi arbejder funktions opdelt. Krea stue, legestue og legepladsen. 

Sager til behandling

1. Orientering om ældste gruppens anonyme forældre tilbagemelding (10 min)

Sagsfremstilling

Pædagogisk er der arbejdet meget med børnefælleskabet, fast struktur og rutiner for at give børnene en forudsigelighed og genkendelighed når de starter i førskolegruppen på skolen. Vi sætter ekstra ind pædagogisk i forhold til børnefællesskaber i gruppen, og børnene har i perioden fra midten af januar til slut april, skulle lære at bygge et nyt børnefællesskab op i et andet fysisk læringsmiljø.
Vi har i år prøvet at planlægge en overgang som gav mulighed for at ældste gruppen kom på besøg en gang i ugen i børnehaveklasse og var i førskole lokalerne/SFH1.

Vi har fået i alt 11 besvarelser ud af 14 børnefamilier. 
Generelt har der været en stor tilfredshed over at vi i år forsøgte at starte ældste gruppen i midten af januar. Der har været ønsker fra få forældre om at få en større viden om børnefællesskabet og forældrenes rolle i forhold til hvordan man kan støtte børnenes gode udvikling, når vi sammenlægger børnene fra to stuer til ældste gruppen. Det vil vi gerne bestræbe os på at gøre bedre næste år. 

Bilag

Indstilling

Til orientering

2. Søgning af midler til legeplads mm (20 min)

Sagsfremstilling

Vi har i forbindelse med opsætning af bålhytten også ryddet ud i de ting der var helt forfaldne, derfor har vi nu et stort ønske om fx et nyt legehus mm. Hvordan kunne vi hente midler til det?
VI har en kontakt til en der gerne vil bygge til os. Her kunne man søge Jem og Fix om materialer op til 25.000 kr. Hvis man lige gider at bruge lidt tid på det, har jeg hørt at der er god mulighed for at modtage kr.
https://www.jemogfix.dk/om-jem-fix/sponsorater/i-fixer-vi-stoetter/ansoeg/

Var der nogen der kunne tænke sig at kaste sig over den opgave?

Bilag

Indstilling

Til drøftelse og vedtagelse

3. Opsamling på politikker på hjemmesiden. Næste: Principper for betaling. (20 min)

Sagsfremstilling

De ligger på skolen hjemmeside, læs den igennem inden mødet.
Se vedhæftede fil, kan den godkendes?

Bilag

Indstilling

Til drøftelse og vedtagelse

4. Diskussion om salg af alkohol til arrangementer på skole og i børnehave. (20 min)

Sagsfremstilling

Udskydes til et andet møde.

Bilag

Ingen

Indstilling

Til drøftelse og vedtagelse

5. Evt. (20 min)

keyboard_arrow_up