Principper

Principper er udarbejdet af fællesbestyrelsen.


Arbejdsfordeling mellem lærerne
 

Trafikpolitik

Vores regler og retningslinjer for elevernes færdsel til, fra og i undervisningstiden.  

Vores trafikpolitik

Betaling ved arrangementer

Da vi har nogle arrangementer i løbet af året, som kræver en eller anden form for betaling fra enten vores eller jeres side, har vi i samarbejde med fællesbestyrelsen udarbejdet disse retningslinjer. 

Vores retningslinjer

Sundhedspolitik

Et skridt nærmere til en sundere hverdag for dit barn. 

Vores sundhedspolitik

 

Ekskursioner og fællesarrangementer

Vi bestræber os på at lave gode og lærrige oplevelser til vores elever, både klassevis og på tværs af årgange. 

Vores retningslinjer 

 

Skemalægning

For at optimere elevernes skemaer, har vi nogle retningslinjer vi prøver at gå efter, når der bliver lagt skemaer. 

Vores retningslinjer

 

Idræt og svømmeundervisning

For at give dit barn den mest optimale idræt -og svømmeundervisning har vi udarbejdet nogle regler og retningslinjer. 

Vores retningslinjer 

 

Skole-hjem-samarbejde

Retningslinjer for samabejdet mellem skole og hjemmet, bla. klasseforældreråd, åbent hus og skole-hjem-samtaler. 

Vores retningslinjer 

 

Mobning

Ved mobning imellem eleverne har vi som medarbejder en fast procedure og handleplan til rådighed.

Vores antimobningspolitik

 

Svømmeundervisning

Her finder du bla. vores mål og formål med svømmeundervisningen.  

Vores retningslinjer

Skoleboden

6. klasse står for vores skolebod, hvor eleverne kan købe supplerende mad og snack til deres madpakke. 

Vores retningslinjer

 

Holddannelse

Regler og retningslinjer for holddannelse i folkeskoleloven. 

Vores retningslinjer

 

Elevsamtaler

Regler og retningslinjer for elevsamtaler.

Vores retningslinjer

 

Elevrådet

Formålet med elevrådet er at give eleverne en stemme og sørge for de også bliver hørt.  

Vores retningslinjer

 

AULA

Vores kommunikationsystem mellem skole og hjemmet.

Vores retningslinjer

 

Børnefællesskaber i Børnehuset Troldhøj

Læs mere om vores børnefællesskaber her

 

I tilfælde af et barn bliver væk eller forlader skolens område 

Læs her