Principper for betaling ved arrangementer

Forældremøder

Klasseforældrerådet sørger for brød, kaffe og te.

Førskolemøde i april

Skolen serverer pizza, kaffe/te og vand. 

Første skoledag og åbent hus dage

(bh. klassens og 1. klasses forældre)
Der betales for kaffe/te og rundstykker.

Sidste skoledag før sommerferien

Skolen serverer middag for 7. klasses elever og lærerne.

Skolefest

Skal som hovedregel være selvfinansierende.

Fællesmøder

(Afslutning Fællesbestyrelsen, andre arrangementer mm)
Der tages stilling fra gang til gang alt efter aftenens indhold/udgifter.

Frugtordning

Der er forældrebetaling på frugtordningen (forventer at den fra efteråret 2019 bliver EU betalt), denne betales en gang i kvartalet.

Revideret i Fællesbestyrelsen d. 10/5 2019.