Ekskursioner og fællesarrangementer

Principper for ekskursioner og fællesarrangementer

Skolen:

  • Der kan arrangeres ekskursioner af 1 dags varighed på alle klassetrin.
  • Der bør afholdes mindst én månedlig samling for alle klasser. I december måned er der fællessamling flere gange ugentlig.

  • Der bør afholdes min. én emneuger og/eller temadage udover uge 6 hvert år for hele skolen.

  • Det tilstræbes at afholde et fællesarrangement for hele skolen i forbindelse med jul og skoleårets afslutning.

  • Det tilstræbes, at der afholdes mindst et årligt arrangement for hele skolen – elever og forældre.


SFO:

  • Børnene tilbydes forskellige oplevelser uden for skolen.

  • Børnene tilbydes Forenings SFH, med forskellige sportsart.

Vedtaget i skolebestyrelsen d. 5/5 2003.
Revideret i skolebestyrelsen d. 7. oktober 2015