Elevrådet

  • Der skal på Nr. Felding Skole være et elevråd, der består af 2 repræsentanter fra 4., 5., 6. og 7. klasse.
  • Elevrådet vælger to repræsentanter fra 6. klasse eller 7. klasse til skolebestyrelsen.
  • Elevrådet fastsætter sin egen forretningsorden.
  • Elevrådet skal have mulighed for at holde sine møder i skoletiden.
  • Elevrådet skal have en kontaktlærer, der skal støtte elevrådets arbejde.
  • Elevrådet har sit eget budget, som det selv administrerer.
  • Elevrådet er ansvarlig for, at alle klasser orienteres om elevrådets arbejde og har mulighed for at komme med ideer til elevrådet.

Vedtaget i skolebestyrelsen den 22/9 2003
Revideret i skolebestyrelsen den 11/1 2006
Revideret i skolebestyrelsen d. 27. oktober 2010
Revideret i skolebestyrelsen d. 7. oktober 2015