Elevsamtaler

​Som en del af skolens elevevaluering gennemføres samtaler mellem kontaktlæreren og den enkelte elev.

  • Samtalerne foregår som udgangspunkt efter behov, men dog mindst 1 gang om året i forbindelse med udarbejdelsen af elevplaner.

  • Formålet med samtalerne er at lærer og elev i fællesskab evaluerer og fastsætter faglige og sociale mål.

  • Kontaktlæreren kan benytte et evalueringsskema, der udfyldes af eleven evt. i samarbejde med forældrene som forberedelse til samtalen.

  • De enkelte kontaktlærere afgør, hvilke materialer de benytter ved samtalerne.

  • Det er vigtigt, at eleverne oplever samtalerne som en rar situation.

  • Det er vigtigt, at eleverne kommer til at forstå, at de har medansvar for egen læring.

Vedtaget i skolebestyrelsen d. 13/8 2003
Revideret i skolebestyrelsen d. 11/1 2006
Revideret i skolebestyrelsen d. 8/2 2007
Revideret i skolebestyrelsen d. 6/10-2010
Revideret i skolebestyrelsen d. 7/10-2015