Holddannelse


Hvad siger Loven:


§ 25, stk. 4 – 6 Stk. 4:

  • På 1. – 7. klassetrin kan undervisningen organiseres i hold inden for den enkelte klasse og på tværs af klasser og klassetrin.

  • Holddannelsen kan ske af praktiske og pædagogiske grunde.

  • Den løbende evaluering af elevens udbytte af undervisningen, som kan inddrages som en del af grundlaget for den pædagogisk begrundede holddannelse.

  • Hvis den løbende evaluering indgår som en del af grundlaget, kan holddannelsen inden for det enkelte fag tidligst ske efter skoleårets begyndelse og kun omfatte dele af det enkelte fags stofområder samt kun ske for kortere kurser.

Stk. 6:

  • Eleverne skal på alle klassetrin undervises i deres klasser i den overvejende del af undervisningstiden.

Vores forståelse og definition af begrebet holddannelse er:

  • Når undervisningen planlægges og udføres af et lærerteam, således at den organiseres i hold i en afgrænset periode indenfor de enkelte klasser eller på tværs af klasser/klassetrin, når det er pædagogisk begrundet.

  • De pædagogiske begrundelser udspringer af et defineret behov og mål og udmønter sig i en organisering i en bestemt form ud fra bevidste valg af faglige og/eller sociale kriterier.

Det er således holddannelse, når:

  • Et team har diskuteret behov, formuleret mål og valgt organisationsform

  • Ressourcerne anvendes på en pædagogisk hensigtsmæssig måde

  • Eleverne undervises på hold i en afgrænset periode og holddeling foregår inden for en klasse eller på tværs af klasser/klassetrin.

Vedtaget i skolebestyrelsen d. 9. august 2004.
Revideret i skolebestyrelsen d. 22. november 2010
Revideret i skolebestyrelsen d. 7. oktober 2015