Principper for Idræts- og svømmeundervisning
Nr. Felding skole

Formål:

Formålet med idrætsundervisningen er, at eleverne gennem idrætslige oplevelser og erfaringer opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der giver mulighed for kropslig og almen udvikling. Eleverne skal opleve glæde og lyst til at udøve idræt, samt udvikle forudsætninger for at forstå betydningen af livslang fysisk udfoldelse, og lære at indgå i et forpligtende fællesskab. Idrætsfaget skal også være med til at give eleverne et sundt og varieret kropsideal.


Formålet med svømmeundervisningen er, at fokusere på elevernes kendskab til at sikre sig selv, selvredning og bjærgning i og på vand. Der er fokus på ansvarlig adfærd, og at eleverne skal lære at handle i overensstemmelse med egen formåen i og på vand.
Det er centralt, at undervisningen tager udgangspunkt i elevernes forskellige forudsætninger og kendskab til svømmeteknikker.  Der arbejdes generelt med vandtilvænning og tryghed. Eleverne bliver introduceret for, forskellige svømmeteknikker herunder brystsvømning, rygcrawl, crawl og svømning under vand. 
Eleverne får mulighed for, at tage forskellige svømmemærker. Mærkerne opnås ud fra elevernes kompetencer til at færdes i vand.


Omklædning:

Når man har idræt er det vigtigt at have tøj på, der er godt at bevæge sig i. Desuden bliver tøjet svedigt, og derfor skal alle børn klæde om før og efter idrætstimen. Dette gælder også sko og strømper, da man ellers kan få problemer med kolde og våde tæer.
Har man glemt idrætstøj låner man t-shirt og håndklæde på skolen (skolen sørger for at vaske det lånte tøj), eller man kan hente idrætstøjet hjemme, efter forudgående aftale med en lærer.
Når man har svømning er det vigtigt at pigerne har en badedragt og drengenes badebukser ikke går under knæene. Alm. bikini er ikke tilladt. Hvis forældrene vurderer at en sportsbikini kan stå mål med de krav, der er til en badedragt, er det forældrenes ansvar. Vær opmærksom på at spring fra vippen stiller høje krav til meget kropsnær svømmetøj, idet trykket kan bevirke at løst tøj bliver presset af.


Bad:

Når man har bevæget sig meget, har man brug for et bad, både for ikke at komme til at lugte dårligt og for at undgå unødig afkøling. Dette er især vigtigt hvis du er lidt forkølet el. lign. Derfor skal alle børn fra 0. – 7. klasse i bad, når de har haft idræt. Brug af shampoo kan være upraktisk i de yngste klasser, da det kan være svært for eleverne selv at vaske det ud. Fritagelse for bad accepteres normalt ikke - hvis man har glemt sit håndklæde må man låne af en kammerat eller skolen.


Inde-/udesæson:

Indesæsonen varer normalt fra efterårsferien og indtil påske… hvis påsken falder tidligt kan den dog strækkes til 1. maj. Udesæsonen varer tilsvarende fra 1. maj og indtil efterårsferien.


Medbring:

Til alle idrætstimer skal børnene medbringe:
• Skiftetøj fra yderst til inderst (+ tøj efter vejret i udesæsonen)
• Skiftesko (udesko om sommeren – rene kondisko eller gymnastiksko om vinteren)
• Håndklæde
Til alle svømmetimer skal børnene medbringe:
• Svømmetøj og håndklæde
• Gerne svømmebriller, men de er elevernes eget ansvar, glemmer de svømmebriller, går de i stykker el. lign. bruger underviserne ikke tid på reparationer el. at lede efter dem.  Dykkermasker er ikke tilladt i svømmeundervisningen.
 

Fritagelse:

Fritagelse kan kun ske ved besked fra hjemmet i Aula dagen før, eller en seddel medbringes på selve dagen, med gyldig fritagelsesgrund angivet. Den underskrevne seddel skal i så fald medbringes til idrætstimerne. Er man fritaget fra undervisningen møder man selvfølgelig op og følger undervisningen ”fra sidelinjen” eller går til hånde i det omfang, man kan.


Menstruation:

Hvis pigerne pga. menstruation ikke ønsker at bade med de andre elever, giver hun blot læreren besked om dette, og får så lov at gå i bad lidt før de andre. Et af de bedste midler mod menstruationssmerter er idræt, ligesom det er særligt vigtigt at man kommer i bad når man har menstruation. Menstruation er derfor ikke
gyldig fritagelsesgrund fra hverken timerne eller badet. Dette gælder dog ikke i svømning, hvor pigerne kan nøjes med at kigge på, når de har menstruation.


Fodvorter:

Elever med fodvorter skal omgående i behandling hos lægen. Så længe fodvorterne stadig kan smitte, skal man medbringe badesandaler el.lign., så man ikke smitter de andre under badet. Fodvorter giver normalt ikke grund til fritagelse fra bad! Skriv venligst i Aula, hvis Jeres barn døjer med fodvorter.


Mobiltelefoner:

Af hensyn til privatlivets fred må der ikke medbringes mobiltelefoner til idrætstimerne eller i omklædningsrummene. Vælger man alligevel at have en mobiltelefon med i skole den dag man har idræt, skal denne på eget ansvar opbevares i skoletasken på
skolen.


Smykker/Ure:

Smykker og øreringe tages af, eller der sættes tape på ørene.
Ure tages af inden undervisningen, medmindre det er relevant for undervisningen at bruge ur.
Besked til hjemmet:
Hvis en elev har glemt tøj el.lign. gentagne gange, vil hjemmet få besked om dette. Dette gælder også hvis man udebliver fra idrætstimerne uden besked fra hjemmet.

Ovenstående er en sammenskrivning af to politikker og er revideret og vedtaget i Fællesbestyrelsen den 18. september 2020