Principper for skemalægning

  1. Ingen mellemtimer for eleverne.
  2. Klasselæreren bør have sin klasse hver dag.
  3. Sprogtimerne bør ikke ligge i forlængelse af hinanden.
  4. Der skal være mulighed for parallellægning af fag/timer for at tilgodese teamsamarbejdet på tværs af klasser og fag.

Revideret i fællesbestyrelsen den 29. oktober 2018.

keyboard_arrow_up