Principper for skole-hjem-samarbejdet

Klasseforældremøder

 • Der afholdes et klasseforældremøde hvert skoleår – det tilstræbes afholdt inden efterårsferien.
 • Dagsorden til klasseforældremøder udarbejdes af klasselærer og forældrerådet.

Klasseforældreråd

 • Skolebestyrelsen opfordrer til, at der dannes klasseforældreråd i alle klasser.
 • Klasseforældrerådene tilrettelægger klassearrangementer.

Skole-hjem-samtaler

 • Der er skole-hjem-samtaler i alle klasser 1 gang årligt. Yderligere samtaler afholdes efter behov.
 • Eleverne deltager i samtalerne i det omfang kontaktlærerne vurderer, der er behov for det.

Kontakt mellem hjemmet og skolen

 • Meddelelser og informationer tilstræbes i videst muligt omfang at formidles via intranettet.
 • Ved skriftlige henvendelser er svartiden max 2 hverdage iflg. Holstebro Kommunes retningslinjer.
 • Personalet kan kontaktes i kontorets åbningstid 7.00-15.00 man - tor og 7.00-14.00 fredag. Ved akut behov kontaktes skolelederen som vurderer behov for videre kontakt til læreren.
 • Der opfordres til direkte dialog ved individuelle bekymringer.

Åbent hus

 • Forældrene er altid velkomne på skolen.
 • Forældrene opfordres til at kontakte læreren forud for besøg.
 • Der afholdes åbent hus 5 dage i løbet af skoleåret, heraf første skoledag, jule-klippedag og en bedsteforældredag.

Andet

 • Der udpeges en kontaktperson blandt de forældrevalgte til hver klasse.
 • Der udarbejdes en oversigt over de forventede opgaver forældrerådet har i løbet af året.
 • Der deltager et skolebestyrelsesmedlem i klasseforældremøder.
 • Skolebestyrelsen informerer forældrene bl.a. gennem Intra.
 • Det tilstræbes, at der afholdes et årligt fælles arrangement for alle elever og forældre i pågældende klasse.

Indtjening til lejrskole

 • 6. klasse, forældre og klasselærer står i samarbejde for skolebod og lignende aktiviteter. Aktiviteterne har til formål at dække flest muligt af de udgifter klassen får i forbindelse med turen til Bornholm.
 • Såfremt en elev forlader klassen inden turen udbetales pengene ikke individuelt men forbliver i puljen.
 • Såfremt en elev vælger ikke at deltage på turen udbetales der ikke penge til eleven.
 • Såfremt klassen har valgt en individuel årlig indbetaling til turen, refunderes disse såfremt eleven forlader skolen inden turen, eller hvis man pga. sygdom, dødsfald i nærmeste familie eller lignende årsager ikke deltager.

Revideret i skolebestyrelsen d. 7/10-2015.

keyboard_arrow_up