Principper for skoleboden


• Skolebodens udbud af varer er et supplement til madpakken. Skoleboden kan på udvalgte dage tilbyde frokost som erstatning for madpakken. 


• Skoleboden bør forhandle ernæringsrigtige mad- og drikkevarer.


• Skoleboden bør være miljø- og ressourcebevidst både med hensyn til indkøb af varer og brug af emballage.


• Det tilstræbes, at priserne holdes på et overkommeligt niveau.


• Skoleboden drives af skolens 6. klasse, og overskuddet fra driften indgår i klassekassen til brug ved en aktivitet/klassetur i 6. og/eller 7. klasse. Dette aftales på et forældremøde.


• Forældrene har ansvar for indkøb eller ”bag selv”, dette kræver at mindst én forældre har hygiejnebevis.


• Eleverne har på skift ansvaret for at stå i boden. Planerne udarbejdes af eleverne, klasselæreren og forældrene i fællesskab.


• Det tilstræbes, at boden er åben 2 frikvarterer hver dag fra 1. sept. til medio juni.


• Bodens varesortiment bestemmes i et samarbejde mellem klasselærer, elever, forældre og skolelederen. 


• 6. klasse orienterer i et samarbejde med klasselæreren sko-lens forældrekreds om bodens varesortiment og priser via Aula.


• Der føres regnskab over udgifter og indtægter hver dag, og én gang ugentlig laves en samlet opgørelse. Dette styres af et forældre bodudvalg.


Vedtaget i skolebestyrelsen 5/5 2003
Revideret i skolebestyrelsen 11/1 2006
Revideret i skolebestyrelsen 6/10-2010
Revideret i skolebestyrelsen 7/10-2015
Revideret i Fællesbestyrelsen 12/5 2021