Skoleboden

 

 • Skoleboden skal drives i overensstemmelse med den sundhedsundervisning, som er indbygget i en række af skolens fag og den kommunale kostpolitik.
 • Skoleboden bør forhandle ernæringsrigtige mad- og drikkevarer.
 • Skoleboden bør være miljø- og ressourcebevidst både med hensyn til indkøb af varer og brug af emballage.
 • Skolebodens udbud af varer bør være et supplement til madpakken. Skoleboden kan på udvalgte dage tilbyde frokost som erstatning for madpakken.
 • Det tilstræbes, at priserne holdes på et overkommeligt niveau.
 • Skoleboden drives af skolens 6. klasse, og overskuddet fra driften indgår i klassekassen til brug ved en aktivitet i 6. og/eller 7. klasse. Aktiviteten arrangeres i samarbejde med klasseforældrerådet.
 • Eleverne har på skift ansvaret for at købe ind og stå i boden. En plan udarbejdes af eleverne og klasselæreren i fællesskab.
 • Det tilstræbes, at boden er åben 2 frikvarterer hver dag fra 1. september til medio juni.
 • Bodens varesortiment bestemmes i et samarbejde mellem klasselærer, elever, forældre og skolelederen. Der henvises til den kommunale kostpolitik.
 • 6. klasse orienterer i et samarbejde med klasselæreren skolens forældrekreds om bodens varesortiment og priser via Intra.
 • Der føres regnskab over udgifter og indtægter hver dag, og én gang ugentlig laves en samlet opgørelse.

Vedtaget i skolebestyrelsen 5/5 2003
Revideret i skolebestyrelsen 11/1 2006
Revideret i skolebestyrelsen 6/10-2010
Revideret i skolebestyrelsen 7/10-2015

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 29. januar 2020 af