Principper for svømmeundervisningen på Nr. Felding Skole

Undervisningen skal tilrettelægges således, at der bruges tid på systematisk at tilegne sig
viden om og opøve færdigheder i idrætsspecifikke aktiviteter. Der er stadig stor
opmærksomhed på, at eleverne opnår sikkerhed i de motoriske færdigheder, så
undervisningen fremmer udviklingen af elevernes kropslige koordination.


I andet trinforløb udvider arbejdsområderne i idræt sig og foruden inddragelse af
vandaktiviteter, så vægtes også arbejdet med viden om idrætten i samfundet og idrætslige
ord og begreber. Der er fokus på elevernes tilegnelse af viden og indsigt i alsidige idrætslige
aktiviteter.


Skole svømning har til formål at fokusere på elevernes kendskab til at sikre sig selv,
selvredning og bjærgning i og på vand. Der er fokus på ansvarlig adfærd og at eleverne skal
lære at handle i overensstemmelse med egen formåen i og på vand.


Det er centralt, at undervisningen tager udgangspunkt i elevernes forskellige forudsætninger
og kendskab til svømmeteknikker. Der arbejdes generelt med vandtilvænning og tryghed.
Eleverne bliver introduceret for, forskellige svømmeteknikker herunder brystsvømning,
rygcrawl, crawl og svømning under vand.


Eleverne får mulighed for, at tage forskellige svømmemærker. Mærkerne opnås ud fra
elevernes kompetencertil at færdes i vand.


Det forventes af forældrene;

 • At eleverne har badedragt til piger og badebukser ikke under knæene til drenge. Alm. bikini er ikke tilladt. Hvis forældrene vurderer at en sportsbikini kan stå mål med de krav der er til en badedragt, er det forældrenes ansvar. Vær opmærksom på at springfra vippen stiller høje krav til meget kropsnær svømmetøj, idet trykket kan bevirke at løst tøj bliver presset af.

Det forventes af eleverne;

 • At medbragte svømmebriller er elevernes eget ansvar, glemmer de svømmebriller, går de i stykker el. lign. bruger underviserne ikke tid på reparationer el. at lede efter dem. Dykkermasker er ikke tilladt i svømmeundervisningen.

Det forventes af skolen, (Ledelsen og medarbejdere);

 • Skolen har en målsætning med svømmeundervisningen, hvor der tages afsæt i den enkeltes tilegnelse af viden og indsigt i alsidige idrætslige vandaktiviteter og forskellige svømmeformer.

Der tilbydes;

 • Begynderprøven
 • Svømmeprøven
 • Frisvømmerprøven
 • Svømmemærker:
 • Begynderprøven
 • Svømmerprøven (minus svømmebriller)
 • Frisvømmerprøven (minus svømmebriller)
 • 50m
 • 100m
 • 500m
 • 1000m

Vedtaget i skolebestyrelsen september 2016.