Børnefællesskaber

Fællesskaber i Nr. Felding Skole og Børnehus – et fælles ansvar!
Information til forældre om det store fælleskab og ansvar

Hvorfor er børnefællesskabet vigtigt?

Børnefællesskaber er sat på dagsorden. Holstebro Kommune har den grundlæggende holdning, at alle børn og unge har ret til, at indgå i lærings- og udviklingsfællesskaber. Børn uanset baggrund, evner og forudsætning skal opleve, at de bidrager til fællesskabet og føler et tilhørsforhold.

Gennem børnefællesskabet skabes der mulighed for, at børn trives og udvikler sig i de fællesskaber, de er en del af.

Forældre har en afgørende betydning for vores inklusionsarbejde. Vi kan ikke lykkes uden jeres hjælp, derfor forventer vi, at I tager de 7 gode fællesskabsvaner til jer og bruger dem!

Bak op om vores værdigrundlag og støtter vores børn i at gøre det samme.
Tal anerkendende og konstruktivt om hele personale, vores børn og andre forældre i børnenes påhør.
I tilfælde af problemer eller bekymringer kommunikerer med relevant personale, viceleder eller skolelederen eller fællesbestyrelsen i denne rækkefølge. Alle forældre tilstræber at kommunikere åbent med andre forældre. I som forældre er med til at stoppe rygter om andre. Ansvaret er for et godt børnefællesskab ligger hos de voksne.

Hvordan arbejder vi med børnefællesskaber?

Voksenrollen/samspilstemaer

Personalets indfaldsvinkel er, at vi tror på det gode i barnet. Derfor tager vi som voksne udgangspunkt i en positiv ledelse af barnet. Vi vil møde barnet, hvor barnet er og vi vil se ind på vores relationer til barnet og om nødvendigt justere vores tilgang til barnet.
I samværet med børnene vil vi arbejde ud fra følgende temaer, og vi vil i forhold til børn med særlige behov udvise skærpet opmærksomhed over for temaerne.

Konkrete sammenspilstemaer:

 • vi justerer os i forhold til barnet (ændre praksis i forhold til barnets behov/adfærd/udvikling)
 • vi giver påskønnelse og anerkendelse for det barnet magter at gøre
 • vi hjælper barnet med at samle sin opmærksomhed/koncentration
 • vi guide barnet positivt
 • vi giver barnet mulighed for at overskue egen hverdag

Vi arbejder med;
Tolerance. At barnet accepterer og ser forskelligheder som en styrke.
Respekt. At barnet accepterer og tager hensyn til alle børn i gruppen.
Omsorg. At barnet udviser interesse og hjælpsomhed over for alle børn.

Vi tror på det bedst i alle.

Forældre som rollemodeller

7 gode fællesskabsvaner

 1. Medansvar for den gode tone. Vi vægter den gode tone højt og vil ikke acceptere groft sprog. Vi er opmærksomme på at være gode rollemodeller for hinanden.
 2. Alle hilser på hinanden. Sig godmorgen og farvel. Det er rart at være set og hilst på, det luner og giver en god start på dagen og en god afslutning. Være opmærksomme på at være gode rollemodeller.
 3. Invitere forskellige legekammerater med hjem.
  Mange venner giver mange forskellige lege, det giver en mere harmonisk børnegruppe, og glade børn når de ikke er afhængig af, at have kun en ”bedste ven” i børnehaven.
 4. Fokus på det positive. Det er nemmere og sjovere, at fokusere på muligheder i stedet for begrænsninger fx at tøjet er beskidt, vidner bare om en sjov dag.
 5. Snakke forskelligheder. Snak med barnet om forskelligheder, at nogle har briller, kort hår, er tykke eller tynde, men at alle er dejlige og værdifulde. Øv barnet i, at finde på gode ting om et andet barn/voksen – det træner empatien og forståelse for andre mennesker. Barnet får lettere ved, at fungere i fælleskabet og at kunne tilsidesætte egne behov.
 6. Fokus på alle børn og ikke kun sit eget. Når I træder ind af døren er det vigtigt, at I allerførst ser jeres barn, hilser og ”knuser”. Herefter er det dejligt, at I ser og snakker med kammeraterne. At I har forståelse for, at børnegruppen er stor og meget forskelligt.
 7. Støtte op om arrangementer. At deltage i arrangementer styrker ikke kun jeres fællesskab med de andre forældre, men også fællesskabet mellem børnene.