Mål for førskolen

Læringsindholdet i førskolen tager udgangspunkt i de 6 kompetenceområder der gælder for børnehaveklassen: 

Sprog – matematisk opmærksomhed – naturfaglige fænomener – kreative og musiske udtryksformer – krop og bevægelse – engagement og fællesskab. 

Fundamentet for personalet i førskolens arbejde med de 6 kompetenceområder hviler på elementer i ”det fælles pædagogiske grundlag” som personalet i børnehaven arbejder ud fra: 

Leg – læring – børnefællesskaber – pædagogisk læringsmiljø – barnesyn – dannelse og børneperspektiv. 

Vi arbejder ud fra, at ældste gruppen i børnehaven samles allerede som gruppe fra midt januar.  

Børnene vil få en primær pædagog tilknyttet deres gruppe: Denne pædagog indgår i et tværfagligt samarbejde med SFO personalet og børnehaveklasselæren og at få lavet en ugeplan som giver alle mulighed for at lave den bedste overgang fra børnehaven til førskolen og ind i 0. klasse. 

Målet er: At alle børn bliver så dygtige, som de kan. At skabe større sammenhæng mellem børnehave og skole, så børnene er klædt bedst mulig på til at starte i skolen, og at de oplever sammenhæng og trygge overgange. At pirre børnenes nysgerrighed og lyst til læring. At alle børn skal føle sig som en del af børnefællesskabet.

Aktiviteterne i førskoleperioden er forskellige fra dag til dag.  

Men der sikres at de 6 kompetence mål indgår og at børnene bliver præsenteret for: PALS, Hop om Bord i ord og Zippys venner.