Trafikpolitik

Nr. Felding Skole og hjems trafikpolitik 
(0.–7. klassetrin)

 • Skolen vil på enhver måde medvirke til at forebygge og undgå trafikulykker på skolevejen. Det gælder også ved arrangementer og ekskursioner i skolens regi.
 • Vi vil på skolen i samarbejde med hjemmet aktivt arbejde for, at alle elever får gode forudsætninger og muligheder for at færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt, når eleverne bliver unge og voksne trafikanter.
 • Vi er bevidste om, at voksne (ansatte og forældre) – også er rollemodeller på dette område. Det er vigtigt at både ansatte, de ældste elever og forældre lever op til denne vigtige rollemodel.
 • Skolens arbejde med trafiksikkerhed består i en række forskellige tiltag i samarbejde med og i forhold til elever, forældre, lærere, lokale myndigheder, politiet samt Rådet for Sikker Trafik. 
  Arbejdet sker på baggrund af Fælles Måls anvisninger samt denne plans anvisninger.
 • Vi vil gøre undervisningen praktisk og nærværende med stor involvering af eleverne. Derigennem skal de rustes til at blive sikre og ansvarsfulde trafikanter.

Trafikpolitikken revideres løbende når skolebestyrelsen eller skolens ledelse ønsker det.

På vej

Handling

Skolens holdning er, at det er vigtigt, at børnene lærer at færdes i trafikken ved at cykle eller gå i skole. Det giver bedre trafikanter, mindre trafikkaos og mere tryghed for alle.

 • Forældrene bliver informeret via intra omkring budskabet om at køre hjemmefra i god tid samt køre efter forholdene. De børn, der bliver kørt til skole, skal opfordres til hurtigt at blive sat af og selv gå det sidste stykke ind til deres klasseværelse.
  • Forældrene orienteres om, hvor vigtigt det er, at børnene lærer at færdes på egen hånd.

Handling

Nr. Felding Skole accepterer at man allerede fra børnehaveklassen cykler til skole. Skolevejen skal være øvet mange gange sammen med en forælder, før børnene kører på egen hånd. Husk cykelhjelmen! 
Det forventes at man altid benytter cykelstier så vidt det er muligt på vej til/fra skolen.

 • Vi holder kontakt med det lokale politi og gør status på dette område.
 • Der uddeles en gratis folder ”På vej til skole” i forbindelse med opstart i førskolen. Der arbejdes med folderen derhjemme.

Handling

Nr. Felding Skole har en skolepatrulje der hver morgen fra kl. 7.20-7.30 står ved henholdsvis ved Skjernvej fodgængerfeltet samt Sognstrupvej. Skolepatruljen uddannes på et kursus ved politiet i august måned. SP'erne udvælges blandt 7. klasses elever.

Handling

Vi opfordrer alle lærere, elever og forældre til at bruge cykelhjelm.

 • Skolen sikrer gode muligheder for opbevaring af cykelhjelmene i skoletiden.

Handling

Inden turen skal børnene instrueres i, hvordan man kører på tur som én stor gruppe:

 • På cykelture tilstræbes det, at der cykler én voksen forrest og én bagest
 • Cyklerne skal være i orden hjemmefra
 • Kør én og én, hold en bestemt rækkefølge
 • Hold afstand, giv tegn. Stop ved vejkryds, stol ikke på, at den forankørende har orienteret sig, se selv efter
 • Alle elever fra 0.–7. klassetrin skal køre med cykelhjelm, også lærerne
 • Alle har refleksveste på.

Én af lærerne medbringer en mobiltelefon.

Handling

Klasserne orienteres på forhånd om, at alle har ansvar både for sig selv og hinanden, når de er på tur.

 • Inden turen orienteres børnene om evt. særlige steder eller forhold i trafikken, som de skal være opmærksomme på.

Handling

Ved mørketid sætter vi fokus på lygter og reflekser sammen med politiet. Emnet tages op hvert år, på lidt forskellige måder. Evt ved en cykel-tjek-dag.

Undervisning

Vi vil gøre undervisningen praktisk og nærværende med stor involvering af eleverne. Derigennem skal de rustes til at blive sikre og ansvarsfulde trafikanter.

Handling

Vi skal have en undervisningsplan for alle klassetrin. 
Vi ser undervisningsministeriets "Fælles mål – Faghæfte 20 - Færdselslære som minimumskrav for undervisningen".

Handling

Skolen opbygger en basissamling af materialer til færdselsundervisningen.
Materialerne skal:

 • Leve op til kravene i faghæftet
 • Være up to date/tidssvarende
 • Lægge op til en aktiverende og praksisnær undervisning, der kan knyttes til elevernes konkrete/daglige færden i trafikken
 • Benytte lokalområdet, da eleverne nemmere kan forholde sig til lokale forhold.
 • Færdselskontaktlæreren sørger for at alle materialer er tilgængelige – og vedkommende bestiller til hvert skoleår samlet alle materialer til hele skolen.
 • Færdselskontaktlæreren sikrer, at materialerne samt nye tilbud formidles til de øvrige lærere.

Handleplan

Klasselærerne koordinerer planlægningen af færdselsundervisningen med klassens øvrige lærere.

 • Undervisningen skal være nært knyttet til praktiske øvelser og iagttagelser i trafikken.
 • Klasseteamet skal i deres årsplaner redegøre for, hvordan de inddrager færdsel i deres undervisning.

Handling

Vi forsøger at bruge de nyeste materialer.

Handling

 • Færdselskontaktlæreren bestiller, opdaterer og udbygger skolens materialer og hjælpemidler til færdselsundervisningen.
 • Klasseteamet har ansvar for at planlægge undervisningen i klassen. Det kan ske i samarbejde med færdselskontaktlæreren.
 • Ledelsen skal sikre at relevante oplysninger lægges ud på skolens hjemmeside – herunder links til andre hjemmesider om færdsel, indretning og udstyr på cykler, cykelhjelme o. lign.
 • Hvis jobbet som færdselskontaktlærer overtages af en anden, sørger den afgående for at overdrage materialer og oplysninger til den nye kollega.
 • Kontaktlæreren opfordres til at tilmelde sig nyhedsbrev fra sikkertrafik.dk/nyhedsbrev.
 • Kontaktlæreren kan virke som skolens repræsentant ved møder og arrangementer med skolens eksterne samarbejdspartnere på det trafikale område.

Rollemodeller

Vi vil arbejde for, at lærere og de ældste elever bliver bevidste om, hvilke roller de spiller for de mindre elever også når talen er om trafik, herunder selvfølgelig en korrekt trafik-adfærd.
Forældre skal især huske deres rolle som forbilleder i trafikken.

Handling

Alle skolens ansatte forventes at overholde færdselsloven og signalere rigtig og sikker adfærd i trafikken. Det gælder i egne biler (sele, hastighed, parkering), og når de ansatte kører på cykel til og fra skole (orientering, tegngivning, evt. cykelhjelm, bagage hensigtsmæssigt anbragt m.m.).

 • Biler skal parkeres på P-pladserne.
 • Cykler i cykelskuret

Handling

 • Skolen vil fra tid til anden lave kampagner, der gør opmærksom på problemerne. Materiale og argumenter findes på sikkertrafik.dk/skolepolitik.
  Vi opfordrer til at alle klasser tilmelder sig kampagnen ”Alle børn cykler” i uge 36-37.
 • Færdselskontaktlæreren bestiller hvert år materialer fra TrygFonden. Der uddeles reflekser til alle elever.

Handling

Skolen vil, gennem undervisningen og på andre måder, gøre de ældste elever opmærksom på, at de ofte fungerer som rollemodeller for de mindre elever.

Samarbejde

Nr. Felding Skole erkender at det er nødvendigt med et bredt samarbejde om elevernes trafiksikkerhed. Derfor vil vi både være initiativtagere og deltagere i en lang række relevante sammenhænge.

Handling

Nr. Felding Skoles undervisning i færdsel bygger på forudsætninger, som eleverne har med hjemmefra.

 • Forældrene mindes om, at de skal lære børnene at cykle sikkert, og de skal vedligeholde børnenes cykler.
 • Forældrene mindes om skolens regler vedrørende cykelhjelme.

Revideret i fællesbestyrelsen og i medarbejdergruppen januar/februar 2019.