Trafikpolitik

  • Skolen vil på enhver måde medvirke til at forebygge og undgå trafikulykker på skolevejen. Det gælder også ved arrangementer og ekskursioner i skolens regi.
  • Vi vil på skolen i samarbejde med hjemmet aktivt arbejde for, at alle elever får gode forudsætninger og muligheder for at færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt, når eleverne bliver unge og voksne trafikanter.
  • Vi er bevidste om, at voksne (ansatte og forældre) – også er rollemodeller på dette område. Det er vigtigt at både ansatte, de ældste elever og forældre lever op til denne vigtige rollemodel.
  • Skolens arbejde med trafiksikkerhed består i en række forskellige tiltag i samarbejde med og i forhold til elever, forældre, lærere, lokale myndigheder, politiet samt Rådet for Sikker Trafik. Arbejdet sker på baggrund af Fælles Måls anvisninger samt denne plans anvisninger.
  • Vi vil gøre undervisningen praktisk og nærværende med stor involvering af eleverne. Derigennem skal de rustes til at blive sikre og ansvarsfulde trafikanter. Trafikpolitikken revideres løbende når skolebestyrelsen eller skolens ledelse ønsker det.