Digital dannelse og uddannelse

Nr. Felding Skole og Børnehus’ digitale læseplan for personalet.

IT og medier er et tværgående tema i folkeskolen, jf. de forenklede fælles mål:

 • Eleven som kritisk undersøger
 • Eleven som analyserende modtager
 • Eleven som målrettet og kreativ producent
 • Eleven som ansvarlig deltager

Vores målsætning er, at det digitale skal gøre en positiv forskel for børnenes trivsel, læring og fællesskaber

 • Ved digital dannelse forstår vi evnen til at begå sig socialt, etisk og kritisk i den digitale virkelighed

Ved digital uddannelse forstår vi digitale kompetencer, der gør, at eleverne læringsmæssigt kan anvende de digitale muligheder.

Grundtanker

Ingen skelnen mellem digitale indfødte og digitale immigranter.
Det digitale gør kun en positiv forskel, hvis vi omfavner det.

Må betragtes som elevernes egen. Derfor må der installeres egne programmer på computeren. Hvis den ikke kan anvendes til skolebrug, sørger læreren for at klientere den.

Ingen klistermærker på computeren!

 • 0.–2. klasse opbevarer computeren på skolen, den må tages med hjem til lektier. 2. klasse må ud over det spørge en voksen om lov til at tage den med hjem.
 • 3.–7. klasse tager computeren med hjem og medbringer den opladet. Dette er lektier, og der gives besked hjem, som ved glemte lektier, hvis den ikke er opladet.

Ledninger i klasselokaler til løbende opladning kan lånes på kontoret og afleveres igen, når dagen er slut.

PALS-computer

Ansvar

 • Gå med computeren lukket
 • Stil computeren på sikkert fast underlag
 • Følg de voksnes anvisninger
 • Sluk og luk computeren efter brug
 • Mød med computeren opladet

Respekt

 • Lad andre arbejde i fred
 • Brug kun din egen computer
 • Tal og skriv pænt om og til hinanden

Tryghed

 • Hjælp hinanden
 • Søg kun på relevante sider
 • Udlever ikke din kode

Stop - Gå væk - Fortæl

Vi har udeordning i alle frikvarterer.
Vi er mobilfri i frikvartererne.
7. klasse er undtaget fra udeordningen og må være i gymnastiksalen/klassen i frugt- eller middagspausen. I det andet frikvarter er klassen udenfor.

Er vejret således, at vi er inde, må computeren bruges inde i egen klasse. Dette gælder ikke 0. klasse, de må lege indenfor.

0.–2. klasse: Telefonen bør ikke medbringes og skal blive i tasken, hvis den er med.
3.–7. klasse: Telefonen afleveres i klassens kasse.

Telefonadfærd og telefonbrug er en del af undervisningsplanen.

SSP medvirker på forældremøder på 3. og 4. årgang for at tale om digitale medier.
Elevernes onlineliv er et tema på forældremøder fra 3. til 7. klasse efter behov.

Målene er:

 • at forældrene tager ansvar for børnenes online liv
 • at forældrene får et ”vindue” ind i børnenes online liv

Læringsmål:

 • Eleverne skal have en bevidsthed om, at de er i et offentligt rum.
 • Eleverne skal vide og forstå, at billeder og beskrivelser af andre personer ikke må offentliggøres uden accept fra vedkommende. Eleverne skal kende til regler og forstå konsekvenser af adfærd på nettet.
 • Eleverne skal kende til og forstå forskellen på online kommunikation og samtaler.

Internt mellem elever

Ved online kommunikation mellem elever, hvori der indgår trusler, ukvemsord eller andre forhold, der skaber utryghed samt ved online billeddeling, hvor eleven på billedet føler ubehag ved delingen, skal:

 • sagen dokumenteres via skærmbilleder
 • kerneteamet kontakter ledelsen og drøfte sagen og den kommende proces. Afsættet er, at der skal siges undskyld face-to-face
 • kerneteamet kontakter forældrene til alle implicerede elever
 • kerneteamet overvejer, om klassens forældre skal indkaldes til møde

Ekstern kommunikation

Ved online kommunikation med eksterne parter, hvori der indgår trusler, ukvemsord eller andre forhold, der skaber utryghed hos eleven, samt ved online billeddeling, hvor eleven på billedet føler ubehag ved delingen, skal

 • sagen dokumenteres via skærmbilleder
 • kerneteamet kontakter ledelsen og drøfte sagen og den kommende proces samt kontakte SSP. Hvis den anden part i sagen er en elev på en anden skole i Holstebro Kommune, tager ledelsen kontakt dertil.
 • kerneteamet kontakter forældrene til den implicerede elev. Forældrene tager selv stilling til eventuel politianmeldelse.
 • kerneteamet og ledelsen drøfter, om klassens øvrige elever og forældre informeres

Grooming

Begrebet ”grooming” omfatter tilfælde, hvor en voksen opbygger et tillidsforhold til et barn, typisk via internet-chat eller mobiltelefoni, med henblik på senere at begå overgreb mod barnet. Her skal:

 • sagen dokumenteres via skærmbilleder
 • ledelsen informeres
 • ledelsen eller kerneteamet kontakter forældrene
 • ledelsen og kerneteamet tager ansvar for, at SSP eller politiet kontaktes
 • ledelsen orienterer alle medarbejdere og evt. øvrige forældre

Meebook er en læringsplatform til planlægning, afvikling og evaluering af undervisningen. 
Der findes gode vejledninger direkte i Meebook.

Årsplaner:

 • Her skal alle årsplaner laves, deles med skolelederen og gøres offentlige for forældrene.
 • Årsplanerne skal kaldes skoleårstallet således, at de fx hedder 5. klasse dansk 2018-19
 • Det er vigtigt, at man også deler i SHAREit således, at andre kan nyde godt af vores guldkorn.
 • Årsplanerne skal være delt med skoleleder og forældre inden udgangen af september.

Elevplanerne:

 • Husk altid at oprette elevplanen som en årsplan.
 • Elevplanerne skal laves heri. Alle elever skal også selvevaluere på Meebook. Elevplanerne offentliggøres senest 14 dage inden skole-hjem-samtalerne.

Retningslinjer for brug af OneDrive

 • Eleverne skal altid gemme direkte i OneDrive.
 • Her oprettes i 1. klasse en mappe for hvert fag i 1. klasse.
 • Dette har kontaktlæreren i samarbejde med teamet ansvar for at gøre. Hvem, der gør hvad, aftales på et teammøde i uge 32.
 • Faglæreren opretter sammen med eleverne i hver fagmappe en undermappe, der hedder 1. klasse, 2. klasse osv.
 • Fra 2. klasse og frem opretter faglæreren for et evt. nyt fag en ny mappe til faget – fx tysk i 5. klasse.

Office 365 programmerne er skrevet ind i læseplanen.

I 2018 uddannede vi 5. og 6. klasse til at være børneundervisere og hjælpere, så der må lånes elever fra disse klasser til at hjælpe med opstart af programmer mm. Når disse elever går ud af skolen, må man låne elever fra 5. til 7. klasse til hjælp ved opstarten af nye programmer i de yngste klasser.

Retningslinjer for brug af Teams for klassemapper

Teams er et værktøj til læreren, hvor der kan lægges materiale ind, som eleverne kan hente ned. Skal eleverne dele med hinanden foregår det via OneDrive. Her kan man give hinanden adgang til fælles filer.

Teams er oprettet på samme måde som OneDrive. Klasselæreren i samarbejde med It-vejlederen har fra begyndelsen af skoleåret oprettet alle mapper. Derefter fortsættes som nedenfor:

 • Her oprettes i 1. klasse en mappe for hvert fag i 1. klasse.
 • Dette har kontaktlæreren i samarbejde med teamet ansvar for at gøre. Hvem, der gør hvad, aftales på et teammøde i uge 32.
 • Faglæreren opretter sammen med eleverne i hver fagmappe en undermappe, der hedder 1. klasse, 2. klasse osv.
 • Fra 2. klasse og frem opretter faglæreren for et evt. nyt fag en ny mappe til faget – fx tysk i 5. klasse.

Retningslinjer for brug af Teams for personalemappen

 • Der laves fra begyndelsen af skoleåret 2018-19 en mappestruktur fra It-vejlederens og ledelsens side. Denne må ikke forstyrres i de første to ”lag” mappestrukturer.
 • Derefter fungerer personalemappen på stort set samme måde som samlemapperne og dokumenterne i intra-systemerne.

Digital dannelse

Årgang, målsætning og forslag til forløb.

Målsætninger

Eleverne kan gå roligt med computeren. 
Eleverne kan tænde og slukke computerne.
Eleverne kan sætte computerne til opladning.

Forslag til forløb

Målsætninger

Eleverne lærer, hvad de skal passe på, når de er nye på nettet.

Forslag til forløb

Målsætninger

YouTube-stjerner og kildekritik.

Forslag til forløb

Målsætninger

At være nice på nettet.

Forslag til forløb

http://www.dr.dk/skole/klassens-tid/nice-paa-nettet

Målsætninger

Adfærd med telefonen.

Forslag til forløb

Målsætninger

Beskyt dig selv på nettet.

Forslag til forløb

Målsætninger

Deling af billeder på nettet.

Forslag til forløb

Målsætninger

Sikker chat på nettet.
Klasseregler for digital kommunikation.
Deling af billeder på nettet.

Forslag til forløb

Målsætninger

Deling af billeder på nettet.

Forslag til forløb

Målsætninger

Kildekritik på nettet.
Du bestemmer selv på nettet.
Rollemodel på nettet.
Trivselsseminar v. SSP

Forslag til forløb

 

Digital uddannelse

Årgang, målsætning og forslag til forløb.

Målsætninger

Bruge unilogin.
Se voksne søge på nettet og prøve selv.
Kunne arbejde på faglige portaler.

Forslag til forløb

Målsætninger

Skrive dokumenter i Word.
Søge på billeder på nettet.
Holde styr på eget drev (navngivning, mappestruktur).
Kendskab til Skoletube.
Kunne bruge bogmærkelinjen.

Forslag til forløb

Målsætninger

Anvende ti-fingersystem i mindre grad 
Foretage basal billedredigering
Kendskab til Sway
Kunne skrive ud

Forslag til forløb

http://www.skrivhurtigt.dk/

Målsætninger

Lave præsentationer i Power Point.
Basalt kendskab til Excel.

Forslag til forløb

Målsætninger

Basal programmering.
OneNote.

Forslag til forløb

Lego WeDo.

Målsætninger

Programmering.

Forslag til forløb

Ultrabit.

Målsætninger

OneNote Classbook.

Forslag til forløb

Målsætninger

Forslag til forløb

Børnehaven Troldhøj

Vi kan se følgende udbytte/gevinster ved brugen af digitale medier i børnehaven. Disse udsagn er evaluerings- og arbejdsspørgsmål, som personalet tager afsæt i:

 • Børnene får nemmere ved at lære nyt og synes, det er mere spændende at lære.
 • Man kan hurtigt få fælles viden.
 • Der er mulighed for en mere fokuseret indsats via forskellige læringsprogrammer (sprogforståelse/lyde, tal og bogstaver, farvekendskab, huskespil osv.).
 • Koncentrationen styrkes.
 • De digitale medier kan bruges i pauserne.
 • Det bliver nemmere for børnene, at de har kendskab til it-verdenen, når de begynder i skolen.
 • Børnene lærer at dele, vente på tur og hjælpe hinanden.
 • Vi skaber et nyt behov.
 • Børnene mister legen.
 • Dårlige læringsprogrammer.
 • Flere konflikter, når børnene får et nej.
 • De voksne skal lære at sortere i den viden, som børnene skal have.
 • De voksne tager ansvaret/styringen mht., hvad der skal foregå, og hvornår børnene skal arbejde med digitale medier.
 • Digitale medier er et supplement til børnenes hverdag.
 • Det er ikke et stykke legetøj.
 • Vi skal vise børnene, at digitale medier kan bruges til at få mere viden.
 • Vi skal understøtte det enkelte barn i at få mere lyst til at lære nyt, selv tage initiativ samt bruge de digitale medier.

Når vi tilkøber nye apps, skal det være efter dialog med hinanden.

 • som en pauseaktivitet
 • som sprogstimulering
 • som skoleparathed
 • voksenstyrede aktiviteter 

Bliver det for meget, kan computeren/iPad'en gemmes væk i en periode.

Skrevet 2017.
Revideret 2020.