Udviklende børnefællesskaber

- et fælles ansvar

Udviklende fællesskaber er sat på dagsorden. Holstebro Kommunes børn og unge politik har den grundlæggende holdning, at Børn og unge er forskellige. Udviklende fælleskaber anerkender og imødekommer forskelligheder.
Alle børn og unge skal opleve, at de har noget at bidrage med.  Vi mener at børn og unge skal opleve at de bidrager til fællesskabet og føler et tilhørsforhold.

Gennem udviklende børnefællesskaber i Nr. Felding Skole og Børnehus og på tværs ved forskellige aktiviteter er vi alle med til at skabe mulighed for, at vores børn trives og udvikler sig i de fællesskaber, de er en del af.

Forældre har en afgørende betydning for vores mål med at skabe inkluderende børnefællesskaber. Vi kan lykkes når vi samarbejder og støtter op om at skabe rammerne for børnefællesskabet. 
Vi forventer at vi sammen bruger de 7 gode råd på bagsiden. De kan skabe et større fokus på at være gode rollemodeller som vi ønsker at vi alle er medskaber af.

Vi tror på at et stærkt fundament af børnefælleskaber er til gavn for vores børn.

Hvordan arbejder vi med børnefællesskaber?

Voksenrollen/samspilstemaer

Personalets indfaldsvinkel er, at vi tror på det gode i barnet. Derfor tager vi som voksne udgangspunkt i en positiv ledelse af barnet. Vi vil møde barnet, hvor barnet er og vi vil se ind på vores relationer til barnet og om nødvendigt justere vores tilgang til barnet. 
I samværet med børnene vil vi arbejde ud fra følgende temaer, og vi vil i forhold til børn med særlige behov udvise skærpet opmærksomhed over for temaerne.

Vi arbejder professionelt ud fra fælgende pædagogiske koncepter

 • De Utrolige År - fokus på det positive samvær.
 • Fri For Mobberi - fokus på de gode børnefællesskaber
 • Zippys Venner - inklusionsmateriale
 • PALS - fokus på positiv Adfærd i Læring og Samspil. 

Konkrete samspilstemaer

 • Vi justerer os i forhold til barnet (ændre praksis i forhold til barnets behov/adfærd/udvikling)
 • Vi giver påskønnelse og anerkendelse for det barnet magter at gøre
 • Vi hjælper barnet med at samle sin opmærksomhed/koncentration
 • Vi guide barnet positiv 

Vi har fælles fokus på

 • Tolerance. At barnet acceptere og ser forskelligheder som en styrke.
 • Respekt. At barnet acceptere og tager hensyn til alle børn i gruppen.
 • Omsorg. At barnet udviser interesse og hjælpsomhed over for alle børn.
 • Ansvar og Tryghed. Vi er en del af større børnefællesskab

Forældre som rollemodeller - 7 gode råd

 1. Medansvar for den gode tone. Vi vægter den gode tone højt og vil ikke acceptere groft sprog. Vi er opmærksomme på at være gode rollemodeller for hinanden.
 2. Hilse på hinanden: sig godmorgen og farvel. Det er rart at være set og hilst på, det luner og giver en god start på dagen og en god afslutning. Være opmærksomme på at være gode rollemodeller.
 3. Invitere forskellige legekammerater med hjem. Mange venner giver mange forskellige lege, det giver en mere harmonisk børnegruppe, og glade børn når de ikke er afhængig af, at have kun en ”bedste ven” i børnehaven.
 4. Fokus på det positive. Det er nemmere og sjovere, at fokusere på muligheder i stedet for begrænsninger fx at tøjet er beskidt, vidner bare om en sjov dag.
 5. Snakke forskelligheder. Snak med barnet om forskelligheder, at nogle har briller, kort hår, er tykke eller tynde, men at alle er dejlige og værdifulde. Øv barnet i, at finde på gode ting om et andet barn/voksen – det træner empatien og forståelse for andre mennesker. Barnet får lettere ved, at fungere i fælleskabet og at kunne tilsidesætte egne behov.
 6. Fokus på alle børn og ikke kun sit eget. Når I træder ind af døren er det vigtigt, at I allerførst ser jeres barn, hilser og ”knuser”. Herefter er det dejligt, at I ser og snakker med kammeraterne. At I har forståelse for, at børnegruppen er stor og meget forskelligt.
 7. Støtte op om arrangementer. At deltage i arrangementer styrker ikke kun jeres fællesskab med de andre forældre, men også fællesskabet mellem børnene.