Skolens historie

Den ældste del af Nr. Felding Skole stod færdigbygget i 1952. Inden da var skoledistriktet delt op i to distrikter - et østligt, hvor der lå en lille skole, der hed Skindbjerg og et vestligt ligeledes med en lille skole, der hed Harrestrup. I løbet af 1950’erne forsvandt mange af de helt små skoler – også i Nr. Felding, hvor de to små skoler blev nedlagt, da den nye skole i Nr. Felding stod klar til indvielse. Den fik navnet Nr. Felding Centralskole. Skolen blev bygget i den tids byggestil og ligner andre centralskoler, der blev bygget dengang.

Gennem de forløbne 50 år har skolen gennemgået store forandringer. Her kan nævnes: I 1981/82 blev skolens skolekøkken og skolens omklædnings- og badeforhold moderniseret. Desuden fik skolen en tilbygning på 140 kvm. indeholdende nyt bibliotek, drenge/pigetoiletter, handicaptoilet og depotrum. Det ny bibliotek blev placeret og indrettet, hvor skolen nu har musiklokale. Biblioteket er i mellemtiden blevet flyttet tilbage til sin oprindelige beliggenhed, ”oven for” trappen, tæt ved aulaen. I 1988 blev skolen igen udvidet. En tilbygning på 315 kvm. forlængede skolens bygning mod Skolevej. Denne bygning kom til at indeholde nye faglokaler til sløjd og billedkunst samt et lokale til skolens SFO, som tidligere havde til huse i et lokale i sognegården. I 1991/92 fik SFO’s klubdel bevilget penge til at indrette en lejlighed på skolens 1. etage -  den lejlighed, hvor skolens tidligere småbørnslærer frk. Ellesen i mange år boede. I 1994 blev der etableret juniorklub med aftenåbning med tilholdssted i samme lokaler. Skolens legeplads blev i 1985 udbygget med klatretårn og rutchebane. I 1996 blev legepladsen yderligere udvidet med en byggelegeplads.

I 1999 blev Sognegården nedlagt. Idet den var placeret i skolens underetage, var det naturligt, at skolen overtog lokalerne. Et stærkt stigende elevtal betød dog, at der var yderligere behov for udvidelse af skolens areal. I efteråret 2001 og foråret 2002 gennemgik skolen derfor en total renovering og ombygning af såvel ”sognegården” som øvrige lokaler. To tilbygninger på tilsammen 300 kvadratmeter kom til, så skolen nu fremstår med tidssvarende rammer i form store lyse rum til undervisning, god plads til personale og administration og dobbeltudnyttede lokaler i SFO- og indskolingsafsnittet.