De Utrolige År

De Utrolige År i dagtilbud - fokus på det positive samvær.

I vores børnehave arbejder vi med De Utrolige År – dagtilbud (DUÅ).

DUÅ-dagtilbud er et forebyggende program, hvor den samlede personalegruppe i en daginstitution gennemgår en uddannelse, som består af følgende elementer:

 • coaching i faglighed, følelser, sociale kompetencer og leg
 • anerkendelse, ros og opmuntring
 • belønning
 • ignorering
 • problemløsning
 • time - out

Målet med DUÅ-dagtilbud er at styrke personalets evner til at:

 • opbygge og styrke positive relationer mellem børnene indbyrdes og mellem børnene og de voksne
 • forebygge og håndtere uønsket adfærd i børnegruppen
 • styrke personalets kompetence i gruppeledelse
 • inkludere børn med særlige behov
 • styrke samarbejdet mellem daginstitution og hjem

Der er tale om en generel forebyggende og tidlig indsats, eller for at bruge ét af programmets begreber – en proaktiv indsats.

DUÅ-dagtilbud er forankret i en positiv, anerkendende og relationel tilgang, og det centrale fokus er trivsel, relationsopbygning og problemløsning.

Den overordnede vision skal derfor ses som en tidlig forebyggende indsats i dagtilbud, med det formål, at inkludere børn i de almene udviklings- og læringsfællesskaber.

DUÅ-dagtilbud er ikke selve det pædagogiske indhold i dagligdagen i institutionen, men en ramme om den valgte pædagogik og en anderledes måde at møde og forstå børnenes behov på.

I stedet for at fokusere på det enkelte barn og de vanskeligheder barnet kan befinde sig i, sætter vi nu fokus på de fællesskaber barnet deltager i, og på de voksnes muligheder for at strukturere og målrette pædagogikken til gavn for alle børn og dermed også børn med særlige behov.

Vi giver klare beskeder, så barnet ved hvad vi forventer og vi anerkender og roser den adfærd, vi gerne vil se mere af.

I DUÅ-dagtilbud lærer børnene forskellige metoder til at fremme positive relationer og styrke sociale kompetencer, f.eks.:

 • at tale med indestemme og udestemme
 • at række en stille hånd op
 • at holde arme og ben for sig selv
 • at lytte til – og se på den der taler
 • at bruge non verbale tegn

Forældrenes opbakning er en meget vigtig faktor for, at arbejdet med DUÅ-dagtilbud bliver en succes. Derfor opfordres I til løbende at tale med jeres barn om det, barnet lærer i børnehaven, og støtte barnet i at benytte de metoder, der bruges i børnehaven.

DUÅ-dagtilbud er et delprogram af det evidensbaserede program De Utrolige År.

Programserien er udviklet af professor Carolyn Webster-Stratton og omfatter, foruden DUÅ-dagtilbud, programmer rettet mod forældre og børn.

Du er altid velkommen til at henvende dig til personalet, hvis du har spørgsmål eller ønsker at vide mere.