Skole

PALS

PALS er en skoleomfattende metode, hvor eleverne lærer at indgå i fællesskaber.  

Metoden tager udgangspunkt i en positiv og anerkendende tilgang og der arbejdes meget med relationer.  

PALS understøtter Holstebro Kommunes Børne- og Unge politik med fokus på udvikling af fællesskaber og fokus på udvikling af børn og unges potentiale gennem relationer 

PALS

 

Skolestart

Førskolen danner bro mellem børnehave og skolen, hvilket resultere i at børnene bliver bedre klædt på til at gå i skole.  

Alt om skolestart

Fakta og information

Her kan du finde relevante informationer om skolen. 

Skolens historie

Studerende

Vi er en praktikskole og har et stort samarbejde med henholdsvis både lærerseminariet i Nr. Nissum og Skive. 

Vores retningslinjer