Skole

Vores skole er en lille landsbyskole, hvor vi vægter børnefællesskaberne på tværs af årgangen højt og arbejder ud fra PALS principperne.

Førskole

Førskolen danner bro mellem børnehave og skole, hvilket resulterer i at børnene bliver bedre klædt på til at gå i skole.

Om førskolen

PALS

PALS er en skoleomfattende metode, hvor eleverne lærer at indgå i fællesskaber.  

Metoden tager udgangspunkt i en positiv og anerkendende tilgang og der arbejdes meget med relationer.  

PALS understøtter Holstebro Kommunes Børne- og Unge politik med fokus på udvikling af fællesskaber og fokus på udvikling af børn og unges potentiale gennem relationer 

PALS

 

Skolens historie

Historien om skoles grundlæggelse og udvikling igennem tiden og frem til i dag.

Historien om skolen

Skolens målsætning

Her kan du læse målet med skolens virke. 

Skolens målsætning