Fællesbestyrelsesmøde september 2021

Referat fra den 7. september 2021 kl. 19-21.00.
Brød: Mads
Afbud: Lenette, Sandra

Meddelelser / Sager til efterretning

 • Ikke valgt endnu.
 • De nye computere er ankommet og udleveret til børnene. Der var lidt bøvl fra starten, da vi ikke havde været opmærksomme på, at de ikke var opladet ved levering. I løbet af dag to fik de allerfleste deres computer udleveret og installeret. Det er vigtigt, at man som forældre får læst det tilsendte dokument fra Holstebro Kommunes IT-afdeling vedrørende ansvarlig brug af computeren.
 • Det samlede personale brugte det første fælles møde i dette skoleår på at gennemgå førstehjælpskursus. Det giver en tryghed for alle, at vi har de grundlæggende færdigheder på plads både i forhold til børn og personale.
 • På baggrund af en henvendelse fra Nr. Felding Amatørteater-forening, er vi blevet spurgt, om vi er interesseret i at afholde skolefesten i IC-syd som det har været tidligere. Det har vi sagt ja til og det betyder at skolefesten i år afholdes torsdag d. 17/3 – hvilket også var den i forvejen planlagte dato. Nu håber vi så ikke, at det bliver nødvendigt at aflyse igen pga. covid19.
 • Vi har fået styr på de mus, der har gjort, at vi ikke har kunnet bruge SFO’ens klublokaler og madkundskabslokalet. Der forventes at blive gjort rent i løbet af uge 35, så både klubaktiviteter og madkundskab kan genoptages på normal vis snarest derefter.
 • Coronaretningslinjer er opdaterede og sendes ud fra skoleleder

Børnehaven

Den 2. september var vi samlet med byens dagplejer for at få skudt gang i vores samarbejde vedr. børnefællesskabet Fokus på rim og remser, sang og musik som pædagogiske aktiviteter.

Den fælles målsætning er: Fokus området i læreplanerne: Kommunikation og sprog.

Vi mødes to gange i efteråret og to gange i foråret, mødes de ældste fra dagplejen og de yngste fra børnehaven. Der var enighed om at drage årstiderne ind, når vi mødes. Efterår, vinter, forår og sommer. Der er fundet tovholder fra dagplejen og fra børnehaven, som planlægger aktiviteterne.

 • Lige nu er der fokus på arbejdsmiljøet i personalegruppen og det at vende tilbage til en ny hverdag. Vi går i gang med at få vores læringsmiljø med mere legetøj fremme på stuerne igen.
 • Jakob er tilbage efter barsel i dag. 

SFO

 • Der er sendt det dokument vedr. forenings sport aktiviteterne til alle forældre, som har børn i sfo’en. Vi har brug for forældre opbakning så ung lederne kan få deres bevis til næste sommer. Vi skal gerne have 10 børn tilmeldt til aktiviteterne, for at vores ressourcer bliver brugt mest optimalt. Tilmeldingen bliver på den gammeldags måde, da vi ikke har den smarte funktion i Aula som Tabulex havde.
 • Marianne har valgt at stoppe hos os, denne information er delt med alle forældre på Aula.
 • Nikolaj får grundkursus i PALS for nye medarbejdere, som tilbydes igen i år.
 • Vicelederen tager efteruddannelse, i grundkursus i tankefelt terapi og i 2022 tages uddannelsen som Tankefelt terapeut.
 • Uge 39 på skolen er emneuge. Lærerne er ved planlægge værkstederne.
 • Unglederne gennemgår grundkursus i uge 39. Da der er mange der ønsker at være ungledere er det blevet fordelt i to hold på hver aktivitet, så der ikke står for mange ledere til 10 børn. Det betyder at de har ansvaret for træningen hver anden uge, men der koordineres mellem de enkelte træner-hold.
 • Der er fuld gang i indianer-uge i sfo’en.
 • Der arbejdes meget med ”De grønne spirer” herunder bl.a. med høst-tema.
 • Børnene glæder sig til at vi kan afholde bedsteforældre-dag igen.

Sager til behandling

SAGSFREMSTILLING

Gennemgang af kvalitetsrapport.

BILAG

Kvalitetsrapport

INDSTILLING

Til drøftelse
Rikke gennemgik centrale punkter.
Rapporten er vedlagt referat.
Rikke spurgte i forhold til inddragelse af forældrene i dagligdagen. Der blev givet udtryk for, at forældrene føler sig hørt og medinddraget.

SAGSFREMSTILLING

Gennemgang af høringssvar til budget 2022-2025. 

BILAG

 • Høringsmateriale

INDSTILLING

Til drøftelse og udarbejdelse
Der udarbejdes høringssvar med udgangspunkt i:

 • Mastebeskrivelser af skoler
 • Finansiering af minimumsnormeringer i dagtilbud
 • Anlægspulje til renovering af legepladser
 • Vuggestuer i alle skoledistrikter /garantipasning

SAGSFREMSTILLING

Der opleves en udfordring i SFO’en og skolen med ure med simkort og andre ”gadgets”, der kan kommunikeres igennem, når f.eks. forældre og børn kommunikerer sammen i sammenhænge, hvor der skal være fokus på aktiviteter eller undervisning.

BILAG

Mediepolitik på Nr. Felding Skole og Børnehus

INDSTILLING

Der ønskes en drøftelse af problemstillingen - herunder bestyrelsens holdning til, hvordan elektronisk kommunikationen imellem forældre/barn og barn/barn skal foregå i skole og SFO.
Der indføjes ændringer i medie-politikken med særlig fokus på håndtering af kommunikationsdelen i smartwatches og andet kommunikationsudstyr med sim-kort.

SAGSFREMSTILLING

På baggrund af en forældrehenvendelse ønskes en drøftelse af evt. tiltag, der kan bidrage til en mere sikker skolevej med særlig fokus på parkeringsområdet foran indskolingsgangen samt fortsatte udfordringer med at forældre afleverer børn ved p-pladsen ved klubben.

BILAG

Trafikpolitik

INDSTILLING

Skolebestyrelsen har drøftet trafiksikkerhed på Skolevej og P-plads og henstiller derfor til at:

 • børn der afleveres med bil på skolen, sættes af på den første P-plads eller ved Knasten
 • der ikke hentes/bringes børn foran indgangen v. trappen, hovedindgang eller på personaleparkering
 • al færdsel i bil fra den første p-plads og ned langs skolen er forbeholdt personale og andet arbejdskørsel

Der henstilles samtidig til, at personalet bruger personale-parkeringen i den nederste del af skolen. "Morgen-åbneren" har dog lov til at benytte 1 plads på første parkering.
Der arbejdes på en markering på asfalten på skolevej, der viser, hvor børnene skal krydse vejen som gående/cyklister, så de ikke kommer forkert rundt i svinget langs hækken på hjørnet.

Bestyrelsen bedes sende et portræt-billede til Karsten til brug for hjemmesiden. Hvis ikke man har et brugbart billede liggende elektronisk, kontakt Karsten.

 • Husk at evaluere tiltaget med fokus på kommunikationsdelen i Mediepolitik
 • Opbakning til SFO fra forældre og børn. Godt emne til forældremøder.
 • De styrkede lærerplaner
 • Fælles aktivitet/ tradition med både bestyrelse og personale planlægges til februar/marts. Det er planlagt i kalenderen.
 • Forsat revidering af principper, politikker. De sendes med dagsordenen ud, og derefter revides sammen. (Næste: principper for skole-hjemsamtale)
 • Tværfaglighed er på dagsordenen med personalet, det kunne vi også fokusere på i bestyrelsen?
 • Kunne man sammenholde cafesamtalerne i skolen med samtaler i børnehaven.
 • Billeder af både personale og bestyrelse på hjemmesiden.