Fællesbestyrelsens årshjul

Årshjulet fungerer som en oversigt, over de ting fællesbestyrelsen kommer igennem på et år.

Måned og dagsordenspunkter

 • Godkendelse af sidste års budget, kort indsigt i kommende års forventet regnskab
 • Forventet regnskab
 • Principper for …
 • Fælles emneaften med personalet
 • Principper for …
 • Valg til bestyrelse
 • Sommerafslutning og langt bestyrelsesmøde
 • Fag- og opgavefordelingen i skolen præsenteres til godkendelse
 • Forventet regnskab
 • Forældrearrangement med foredrag eller lign. indslag. Herunder Støtte-foreningen
 • Ingen møder
 • Fastlæggelse af kommende møder i fællesbestyrelsen
 • Fordeling af kontaktpersoner til forældremøder i klasserne
 • Gennemgang af årshjulet
 • Høring om budget
 • Hvad ”sætter vi lys på” gennemgås
 • Forventet regnskab
 • Forældremøde i børnehaven
 • Juleafslutning og langt bestyrelsesmøde
 • Principper for …
 • Ingen møder