Fællesbestyrelsesmøde november 2021

Referat fra den 17. november 2021 kl. 19-21.
Brød: Majbrit
Afbud: Sarah, Dorthe, Birgitte, Rikke.

Meddelelser / Sager til efterretning

 • Fælles aktivitet med både bestyrelse og personale er planlagt til tirsdag d. 1/2-2022 kl. 17-19. Indholdet er aftalt til at være en præsentation af skolen og børnehusets samarbejde på tværs af klasser og grupper. Der sættes et punkt på næste dagsorden med aftale om forplejning og evt. et bestyrelses-indslag.
 • Vi har ansat Susan Nebel som barselsvikar for Selina.
 • Skolen har fået tildelt grøn smiley af Arbejdsmiljøtilsynet.
 • Økonomi: Børnehave følger afviklingsplan mens skole og SFO ser fornuftigt ud.
 • Vi har haft legepladstilsyn. Det affødte en del punkter til forbedring, hvor Michael og Peter har udbedret de fleste fejl og mangler. En af vores legeplads-leverandører, går de sidste ting igennem, så alt er i orden.
  De er påbegyndt små-reparationer på børnehavens legeplads.
 • Vi får en erhvervspraktikant Simon Mølgaard på besøg i uge 47. Han følger Carl i hans timer.
 • Fra uge 1 – 6 får vi to 4-års lærerstuderende i praktik. De kommer til at få flest timer i 4. og 5.klasse i fagene dansk og matematik.

Generelt

 • Vi har været udfordret af at finde faste vikarer, når der har været sygdom eller fridage blandt personalet.
 • Der vil i december og januar være personale, som skal afholde ferie, Nikolaj stopper, og vi har en ansat i børnehaven, som afventer en operation, som giver fravær omkring 5-6 uger. Derfor har det været vigtigt at finde vikar, som ikke er alt for mange andre steder.
 • Vi har sagt ja til en virksomhedspraktikant i fire uger.
 • Der er ingen af vores børn, som skal i fælles pasning i år. Dagtilbuds lederne i vores distrikt, har valgt at børnehavens børn skulle passes i Nova i år i stedet for BUM. Halgård er forsat den institution, som står for fælles feriepasning for vores SFO-børn.
 • Vi har fået syv frugttræer og syv bærbuske fra plant et træ. Der skal lægges op til en dag, hvor vi fejrer plant et træ, og der er en del materiale med. Da vi både i børnehaven og SFO’en arbejder med grønne spire, fejrer vi dette en formiddag og eftermiddag. Alle forældre vil høre mere om dette.

Børnetal

Børnehaven:

 • November 2021: 39
 • December 2021: 39
 • Januar 2022: 40
 • Februar 2022: 40
 • Marts 2022: 40
 • April 2022: 41
 • Maj 2022: 27

SFO:

 • November 2021: 58
 • December 2021: 57
 • Januar 2022: 56
 • Februar 2022: 56
 • Marts 2022: 56
 • April 2022: 56
 • Maj 2022: 57

Børnehaven

 • Vi afholder forældremøde i børnehaven den 23. november. Her har vi måtte ændre tidsrummet efter henvendelse fra forældre. Fremadrettet bliver vores forældremøder afholdt i tidsrummet 17:00-19:00 så der ikke bliver for mange ændringer i mail frem og tilbage.
 • Juleklippedag prøver vi at afholde samme dag som skolen, den 26. november fra 13:00- 16:00, da mange forældre alligevel deltager i skolens jule klippedag om formiddagen.
 • Personalet og ledelsen har genetableret et samarbejde med HR i forhold til arbejdsmiljøet og Garuda-profiler. Den tidligere HR-konsulent har været sygemeldt, og derfor genoptager vi dette samarbejde, da vi igen er et nyt team siden sidst. 

SFO

 • Vi håber på at finde den rette afløser for Nikolaj og den rette vikar indtil stillingen er besat.
 • Personalet har fokus på fast modeller, grønne spire aktiviteter, og vi skal i gang med at fordele de opgaver Nikolaj har varetaget.
 • Der har været gang i forskellige aktiviteter:
  • Halloween med afsluttende fest
  • Juleplanlægning bliver lagt frem torsdag 18/11
 • Der har været afholdt et godt børnemøde i SFO2.
 • Der arbejdes med MGP (1.-4. kl.)

Sager til behandling

Sagsfremstilling

Gennemgang af forventet regnskab

Bilag

-

Indstilling

Til orientering

Sagsfremstilling

Brug af mikroovne i alle klasser.

Indstilling

Drøftelse af, om alle klasser skal have lov til at varme mad i mikroovne.
Bestyrelsen indstiller, at der kan bruges mikroovn i alle klasser.
Det er klasselærerne, der får opgaven at sætte retningslinjerne for brugen.
Det pointeres, at det er klasse-kasserne der betaler evt. ovn.

Sagsfremstilling

Revidere ”Principper for betaling”.
Der skal kigges på, om der er noget i Troldhøj, som skal med i principperne.

Bilag

”Principper for betaling"

Indstilling

Gennemgået og revideret.

Sagsfremstilling

I forbindelse med ansættelse af pædagog til skole/SFO skal der udpeges forældrevalgte repræsentanter.

Bilag

Stillingsopslag

Indstilling

Samtaler kommer til at foregå torsdag d. 9/12. Vi mødes 16.30 - første samtale kl. 17.
Forældrerepræsentant: Majbrit og Sandra
Medarbejderrepræsentant: Anne-Mie
Ledelsesrepræsentant: Karsten

Ønske om at vi bruger Aula til at fortælle de gode historier fra skole og børnehave. Eksempelvis var der lavet et rigtig fint skriv til forældrene i mellemgruppen i børnehaven vedr. projekt Børnefællesskab.

Ønske om at få undersøgt mulighederne for at få skolemad fra UCH 1 dag om ugen.

Julefrokosten flyttet til onsdag d. 15/12. Christina bestiller mad og drikkevarer.

SAGSFREMSTILLING

Planlægning af fællesspisning for børn og forældre.

 • Opbakning til SFO fra forældre og børn. Godt emne til forældremøder.
 • De styrkede lærerplaner
 • Forsat revidering af principper, politikker. De sendes med dagsordenen ud, og derefter revides sammen.
 • Tværfaglighed er på dagsordenen med personalet, det kunne vi også fokusere på i bestyrelsen?
 • Kunne man sammenholde cafesamtalerne i skolen med samtaler i børnehaven.
 • Billeder af både personale og bestyrelse på hjemmesiden.