Skoleudviklingssamtaler

Vores seneste skoleudviklingssamtale fandt sted den 17. januar 2023, og arbejdet med vores fokuspunkter sker i skoleåret 2023/2024.

På baggrund af vores seneste skoleudviklingssamtale med skolechefen blev der udarbejdet følgende fokuspunkter, som vi arbejder med i det kommende skoleår:

  • Videreudvikling af skole-hjem-samarbejdet og det gode forældresamarbejde
  • Fastholde og udvikle de gode faglige resultater
  • Fastholdelse af elevtal samt forebygge frafald