Skoleudviklingssamtaler

Vores seneste skoleudviklingssamtale fandt sted den 3. april 2024, og arbejdet med vores fokuspunkter sker i skoleåret 2024/2025.

På baggrund af vores seneste skoleudviklingssamtale med skolechefen blev der udarbejdet følgende fokuspunkter, som vi arbejder med i det kommende skoleår:

  • Bredere Børnefællesskaber og samlæsning
  • Faglige resultater og trivselsresultater