Fællesbestyrelsesmøde august 2021

Referat fra den 11. august 2021 kl. 17-18.30 og derefter fælles spisning.

Præsentationsrunde

Formand: Mads 
Næstformand: Dorthe  
Sekretær: Skoleleder 
Ordstyrer: Dorthe, modregnes brødordningen (Sarah tager hendes)

Se ideer fra sidste bestyrelsesmøde nederst i referatet.

Gennemgang af årshjul, det ser fint ud.
Kunne man få arbejdsdagen på årshjulet i juni.

Kontaktperson i klasserne

0. klasse – Dorthe
1. klasse – Christina
2. klasse – Dorthe
3. klasse – Christina
4. klasse – Sarah
5. klasse – Sarah
6. klasse – Mads 
7. klasse – Mads

Meddelelser / Sager til efterretning

 • Et ønske om at bestyrelsen tager stilling til hvordan og om eleverne må bruge mikrobølgeovne i klasserne igen. Skolelederen kunne ikke lige huske, om vi tog stilling til det inden sommerferien?
  Mikrobølgeovn må bruges i 7. klasse, det er op til lærerne i 7. klasse at organisere det, hvis det ikke fungere.
 • Sofaer i klasserne? Må meget gerne tages på forældremøde eller direkte med lærerne i klassen.
 • Spørgsmål til busser til 8. klasse, tages med Tvis Skole.
 • Ikke valgt endnu.
 • Jeg er blevet bedt om at overtage ledelsen på Special kompetence Holstebro fra den 15/8, så afdelingslederne og personalet kan få ro til deres arbejde. Det er en midlertidig stilling, indtil man har været hele ansættelsesproceduren igennem og har ansat en ny leder. Jeg er ikke blevet konstitueret med det udgangspunkt, at jeg skal overtage stillingen efterfølgende. Men jeg bliver selvfølgelig tilbudt en mulighed for at prøve at lede noget helt andet, og man får mulighed for at prøve mig af. Men jeg skal aktivt søge stillingen, hvis det er en opgave, jeg kan se mig selv i.
  Karsten bliver konstitueret i min stilling, og der er derfor ham, der sammen med Rikke leder Nr. Felding skole og børnehus fra den 15/8.
 • Jeg løser forsat nogle opgaver og deltager i nogle ting, hvor det ikke giver mening at give opgaven videre.
 • Vi tager alle vores medarbejdere med på internat den 10. til 11. september, og her lukker vi institutionerne lidt tidligere den fredag.
 • Der er forsat gang i investeringerne, vi har fået solfilm på vinduerne på mellemtrinnet, vi har fået nye elevmøbler til 6. og 7. klasse, vi har fået hængekøjer ude på legepladsen, og den nye klatrebane kommer op i august.
 • Kort spørgsmål til bestyrelsen angående Åbent hus dage! Vi plejer at have ca. 4 Åbent hus dage om året, og derudover må man altid komme på besøg. Dejlig oplevelse, særligt første skoledag. Positivt med Åbent hus, det vil vi gerne holde fast i.
 • Børnetal 38 august, oktober 40, november 42.
 • Opbakning til SFO, der har ikke været nogen udmeldinger.
 • Fokus på opstart af samarbejde med dagplejerne.
 • Fokus på Hjernen og Hjertet.
 • Velkommen til ny ansatte, de er faldet godt ind. Der bliver kørt en vikar Kate ind.
 • Hurtig besked ud til forældrene og udskrift på dørene omkring den 10. september.
 • I SFO'en oplever, man at de går meget tidligt hjem. Vi vil rigtig gerne have dem om eftermiddagen.
 • Aktiviteterne ligger inde i Meebook, så forældrene kan se hvad der sker i SFO'en.
 • God opfordring i klasserne omkring opbakning til SFO'en.
 • Børnetal 59
 • Nye computere, 23.-25. august. Der kommer kun en oplader med per computer. Opladerne skal med hjem og skal lade den op til næste morgen.
 • Vi har fået Sarah rigtigt godt i gang, hun er sammen med Mie, og Vibeke er kommet tilbage til børnehaven fra SFO'en.
 • Der er kommet rigtig mange små nye.
 • Vi er ved at finde tilbage i en god hverdagsrytme. Vi har glade børn, der har savnet hinanden.

Sager til behandling

SAGSFREMSTILLING

Nr. Felding Skole og Børnehus 2021-2022

 • Børnefællesskaber
 • Tværfagligt samarbejde
 • B&U politik - Udviklende fællesskaber
 • Kerneopgaven

Skole

 • Trivsel og trivselsmaterialer
 • Skole-hjemsamtaler og elevplaner
 • Tilbage til PALS rutiner

SFO

 • Fri for Mobberi
 • Grønne spirer
 • Fast model og handleplaner

Troldhøj

 • Data i Hjernen&Hjertet
 • Samarbejde med dagplejerne
 • De styrkede lærerplaner i praksis
 • Fri for Mobberi

Rikke og Karin fremlægger

Indstilling

Til orientering

 •  Gennemgang af høringssvar til budget 2022-2025.
 • Udfordring i SFO med ure med simkort mm. forældre og ringer til børnene mm. også relevant i skolen.
 • Opbakning til SFO fra forældre og børn. Godt emne til forældremøder.
 • De styrkede lærerplaner
 • Fælles aktivitet/ tradition med både bestyrelse og personale planlægges til februar/marts. Det er planlagt i kalenderen.
 • Forsat revidering af principper, politikker. De sendes med dagsordenen ud, og derefter revides sammen. (Næste: principper for skole-hjemsamtale)
 • Tværfaglighed er på dagsordenen med personalet, det kunne vi også fokusere på i bestyrelsen?
 • Kunne man sammenholde cafesamtalerne i skolen med samtaler i børnehaven.
 • Billeder af både personale og bestyrelse på hjemmesiden.
 • Skal frugtordning i gang igen?