Opstartsmøde 2020

Referat fra den 20. august 2020 kl. 19.00.

Præsentationsrunde

Formand: Mads forsætter
Næstformand: Dorthe 
Sekretær: Karin
Ordstyrer: Dorthe

FORM

Gennemgang af den tidligere form.

Positivt at få meddelelserne ud på skrift fra alle, både ledere, medarbejdere og forældrevalgte. Så dette bliver vi endnu mere skarpe på i det kommende år.

Skal vi dele os mere, når vi drøfter ting, der er relevant kun for børnehaven. Nej, man vil gerne, at vi er fælles om så meget så muligt.

Fast ordstyrer fungere godt. Dorthe vil gerne være ordstyrer.

INDHOLD

  • Fælles møde med Personalet og bestyrelsen
  • Samlæsning og samordning.
  • Støtteforening
  • Forsat revidering af principper, politikker. De sendes med dagsordenen ud. Og derefter revides sammen.
  • Tværfaglighed er på dagsordenen med personalet, det kunne vi også fokusere på i bestyrelsen
  • Legepladser
  • Økonomi
  • Sponsorløb til motionsdagen, Elevrådet sætter mål og ønsker for, hvad vi samler ind til.