Skoles målsætning

Målet med skolens virke er……

  • at være et sted, hvor både børn og voksne er glade for at være
  • at udvikle skole og SFO i et tæt samarbejde mellem børn, pædagoger, lærere og forældre
  • at der er åbenhed, tolerance og gensidig respekt såvel børn som voksne imellem
  • at skabe et godt og motiverende læringsmiljø
  • at kombinere og udvikle kreativitet og faglighed
  • at bruge alsidige og tidssvarende læringsmaterialer
  • at børnene øves i medbestemmelse og i at tage ansvar for eget arbejde
  • at styrke det enkelte barns selvværd indenfor fællesskabets rammer
  • at skabe basis for, at børnene udvikler sig til livsduelige og hele mennesker
  • at være en levende del af lokalsamfundet