Skoles målsætning

Målet med skolens virke er at:

  • være et sted, hvor både børn og voksne er glade for at være
  • udvikle skole og SFO i et tæt samarbejde mellem børn, pædagoger, lærere og forældre
  • der er åbenhed, tolerance og gensidig respekt såvel børn som voksne imellem
  • skabe et godt og motiverende læringsmiljø
  • kombinere og udvikle kreativitet og faglighed
  • bruge alsidige og tidssvarende læringsmaterialer
  • børnene øves i medbestemmelse og i at tage ansvar for eget arbejde
  • styrke det enkelte barns selvværd indenfor fællesskabets rammer
  • skabe basis for, at børnene udvikler sig til livsduelige og hele mennesker
  • være en levende del af lokalsamfundet