Fællesbestyrelsesmøde oktober 2020

Referat fra den 28. oktober 2020 kl. 19.00 – 21.00.
Afbud: Dorthe, Arne, Lenette
Brød: Mads
Ordstyrer: Mads
Referent: Karin

Meddelelser / Sager til efterretning

 • Opsamling på mediet TikTok, hvad ser vi ude i klasserne i SFO'en, hvad oplever forældrene? (Arne) ”Ang. TikTok har jeg ikke hørt, at der skulle være nogle problemer efter i tog hånd om det 👍”
  Opmærksomhed på Ome TV.
 • Dorthe: der er sat en støtteforening op at køre, det fortæller hun mere om næste gang.
 • Vurdere værdien af elevrådet i forhold til, hvad vi gør for skolen og kan gøre for skolen.
 • Sponsorløb – 22.672 kr.
 • Tøjsalg – 500 kr. Det åbnes for igen. Evt. en mulepose med logo og navn på.
 • I gang med at snakke om hvad pengene skal bruges til, skaterramper, bordtennis borde, tarzanbane mv.
 • Snak om Corona handleplaner.
 • Vi har modtaget 44% af vores udgifter fra Corona fra 1/3 til udgangen af juni.
  Det betød, at vi modtog 18.000 kr. på skolen, 7000 kr. på SFO'en og 20.000 kr. på børnehavens budget.
 • Økonomi: Vi bruger lige nu tid på at prioritere, hvad vi gerne vil bruge vores penge på.
  Der er indkøbt nye engelsk materialer til alle årgange.
  Vi har investeret i vores legepladser.
  Vi skal have lavet de to elevtoiletter på mellemtrins gangen, så det bliver trygt og godt at gå på toilettet.
  Vi kigger på mulighed for en overdækning i Troldhøj.
  Vi kigger på lidt flere personaletimer i børnehaven og SFO'en. Det har vi allerede planlagt med resten af dette år, men afventer budgettet for 2021.
  Samt masser af ny indkøb og investeringer i små størrelser, og meget meget mere…
 • Dagligdagen er også hele tiden optaget af Covid, hvad kan lade sig gøre, og hvad kan ikke lade sig gøre. Vi prøver at have fokus på at lave en hverdag der er langtidsholdbar og ikke kun på den korte bane. Så vores børn oplever en stabil hverdag.
 • Jeg har arbejdet med den nye ferielovgivning. Det er med tungen lige i munden.
 • Vi har fokus på børnefællesskaber og tværfaglighed, men lige præcis det kan være en udfordring i lyset af Covid. Så fokus på at planlægge spændende tværfaglige aktiviteter, som vi forhåbentlig kan gå i gang med i det nye år.
 • Vi skal i gang med et stort stykke arbejde omkring den nye arbejdstidsaftale for lærerne, det kommer til at fylde det kommende år.
 • Medierne har lige nu et stort fokus på skolefravær. Til jeres orientering viser jeg lige resultaterne fra Holstebro.

  Det er en god historie og tegn på, at mange børn trives i skolen, samt at mange gør en stor indsats for at undgå skolefravær og arbejder både indgribende og forebyggende i den sammenhæng.
  Både det forebyggende og indgribende arbejde er et ansvar for almenområdet.
  Heldigvis er der meget, der går godt. Og så må vi lære af de gode eksempler i de sammenhænge, hvor vi ikke lykkes helt så godt. Det er et meget svært emne at arbejde med.

  • Kommuner med mest fravær i 2018/2019
   • Samsø: 9,3
   • Brøndby: 8,4
   • Bornholm: 8,1
   • Lolland: 8,0
   • Vallensbæk: 7,8
   • Halsnæs: 7,7
   • Fanø: 7,5
   • Gribskov: 7,4
   • Guldborgsund: 7,3
  • Kommuner med lavest fravær i 2018/2019
   • Herning: 4,1
   • Holstebro: 4,3
   • Kerteminde: 4,6
   • Silkeborg: 4,6
   • Struer: 4,7
   • Viborg: 4,8
   • Kolding: 4,9
   • Furesø: 5,0
 • Vi har haft en super god motionsdag.
 • Er kommet godt i gang igen efter efterårsferien.
 • Dejlig med en længere periode, hvor vi kan undervise og fordybe os.
 • 5. kl. er gået i gang med at skrive julehistorier, som de vil læse for 0.kl og børnehaven.
 • 6.kl fokuserer på læsning.
 • Vi mangler kun det sidst træk på biblioteket, så har vi fået ryddet op i alle vores materialer.
 • Der er købt nyt engelsksystem til hele skolen.
 • Vi har haft besøg af Skolechefen og Kredsformanden omkring den nye arbejdstidsaftale.

Covid-19 har sat nogle retningslinjer og vejledninger som vi efterlever i vores børnehave og SFO. I den forbindelse har vi især fokus på vores udemiljø, da anbefalingerne er at vi er så meget som muligt udenfor med børnene. Vi vurderer fra dag til dag alt efter vejret hvor længe vi er ude, nu da vi går ind i vinterperioden.

BØRNEHAVEN

Der er bestilt et nyt tørreskab i Troldhytten.
Rikke er i gang med at undersøge hvad prisen er for at lave et halvtag ved tusindbenene. Halvtaget vil give os mulighed for at være mere ude i vinter perioden.
Der er ligeledes indkøbt en terrasse varmer i naturhytten, til stor glæde.

Der indhentes tilbud fra to tømmermestre.

Vi vil så længe det er muligt, beholde sommerfuglene i troldhytten for at holde børnene opdelt i de to grupper, når vi er indendørs.

Børnetallet er stabilt.

Samarbejdet med dagplejen i forhold til vores projekt: Børnefællesskaber må vi også vente med, da vi ikke må blande disse børnegrupper endnu.

Kvalitet samtalen af vores læringsmiljøvurdering bliver den 7. december (udskudt til efter jul). Fra fællesbestyrelsen deltager Mads Toustrup, Brigitte Andersen (medarbejderrepræsentant) Karin Svendsen og Rikke Rask.

SFO

Det er vigtigt for os som forenings-SFO at forældrene bakker op i forhold til tilmelding og ikke laver legeaftaler hvis man er meldt til en forenings aktivitet. Vi kan være udfordret af dette indimellem.
Grundet covid-19 har vi måtte aflyse sociale arrangementer, hvilket vi ville ønske var anderledes. Vi håber på at der bliver løsnet op fra regeringen.
Men personalet er allerede i gang med at tænke i aktiviteter til foråret. :-)
Vores børnetal er stabilt.

Pædagogisk har vi forsat fokus på børnefællesskabet, gode aktiviteter og børnene medbestemmelse.

Foreningssport

Der holdes pause i december måned, og vores sport kører indtil marts, på nær ridning, som får lov til at køre indtil juni, nok med prøvegange i maj for kommende 3. kl. (nuværende 2. kl.).

Tirsdag:

 • Ridning med 9 tilmeldinger, som er vores max tilmeldte, dog er en på venteliste fodbold med 11 tilmeldte, der spilles ude, men bliver vejret dårlig, kan der spilles i hallen, SFO-personalet tager beslutningen om det er indevejr, eller udevejr (da der ellers skal sprittes flader i hallen).
 • Gymnastik/MGP dans med 11 tilmeldte, det er i gymnastiksalen på skolen.

Onsdag:

 • Badminton med 14 tilmeldinger, der spilles i hallen, hvor der sprittes af bagefter.

Mandag:

 • Multisport for børnehaven, personalet fra børnehaven deltager sammen med unglederene. Der er man også ude, og det vil ligeledes være personalet i børnehaven som beslutter om det i stedet foregår i hallen.

Fælles for foreningens sporten i SFO/klub, er vi lidt udfordret på at, det er børn der går igen de 2 dage, og når man ser på vores børnetal i SFO/klubben, så lader det til at mange fravælger vores koncept, som er foreningssport, hvor vi selv i år for første gang er med til at uddanne unglederne, så de får en uddannelse, som passer ned i vores koncept. Hvordan gør vi i fællesskab, så vi får flere børn med?

SFO1

Vi siger velkommen tilbage til Vibeke, som kommer fra orlov i november. Hun vil være i SFO1 om eftermiddagen.

Vi er stadig meget ude, derfor er det stadig vigtigt med det udetøj på garderoben, samt skiftetøj i kasserne.

Vi har været nødt til at aflyse vores Halloween fest, pga. restriktionerne ved Covid-19, vi håber vi kan få lov til at holde noget i foråret, ellers må vi holde ”havefest” til sommer udenfor.

Der holdes stadig fast i juleturen for 2. kl. i december, men alt efter hvad restriktioner siger, når vi nærmere os.

Vi kører fredagsfilm.

Vi er 99,4% udenfor.

Klubben

Madlavning: der har været 20 børn med på madholdet, vi holder lige en lille pause, men kommer igen, vi har været nød til at flytte madlavning fra onsdag til mandag, da der også er minikonfirmand om onsdagen.

 • Vi er stadig ude og forventer, at være det i lang tid endnu, sådan som corona situationen ser ud. Vi trives med, at være ude og er glade for, at vores forældre er så gode til, at sørge for, at børnene er klar om morgenen når de kommer i det tøj der passer til vejret. Det er sjældent, at børnene spørger efter, at komme ind. Vi tager mange af vores indeaktiviteter med ud i bålskuret, så der er stadig mulighed for, at hygge med duplo, lego, tegne osv.
 • Vi har stadig fokus på afspritning og rigtig god håndhygiejne og afstand i den udstrækning det er muligt.
 • Vores fokuspunkt i forhold til den styrkede pædagogiske læreplan er dannelse og børneperspektiv.
 • Hverdagspraktisk kan dannelse beskrives, som alt det man lærer i sin hverdag gennem sit liv. Det som gør en til et helt menneske. Forståelsen for andre mennesker. Forståelsen for, at man er en del af et fællesskab. Sociale færdigheder. Sproglige færdigheder. Kulturel viden og forståelse. Osv.
 • Lige nu er vi optaget af, at bygge huler med brædder mange forskellige steder på legepladsen.
 • Vi har også plukket høns og parteret dem for derefter, at koge suppe på dem.
 • Vores hverdag er sat op omkring et ugeprogram. Vi har aldersopdelte grupper. Vi laver aktiviteter i små grupper. Vi forsøger, at komme i skoven en dag om ugen.
 • Ældste gruppen skal i gang med deres førstehjælpskursus.
 • Vi laver udviklingsbeskrivelser på børnene og i sær ved de ældste børn, ser vi ind på udviklingsbeskrivelserne for hele gruppen samlet, for at få et overblik i forhold til, om der er områder vi skal have særlig fokus på for, at gøre dem skoleklar.
 • I uge 47 får vi en skolepraktikant fra Tvis skole.

Sager til behandling

Sagsfremstilling

Aftalen her kommer først i spil efter jul pga. smittetrykket.
Undersøge elkedler for brandmyndigheder.
Bekymring for elkedler i forhold til kogende vand.
Mikrobølgeovne er fint for de første fire, men derefter får de travlt.
Efter der er gået noget tid, så har alle gode madpakker med nu, og har ikke behov for noget varmt.
Ikke elkedler, men måske mikrobølgeovne i 7. klasse.
5. til 7. klasse kan bruge mikrobølgeovne med en prøvetid på fx en eller to måneder.
Fx elkedler i klubben. Her hygger de også med nudler?
Kan der være retningslinjer for, hvordan man gør, og hvad man må have med?

Beslutning

7. klasserne må bruge mikrobølgeovne til efter jul, hvis smittetrykket er faldet. Det er et privilegie som man skal bruge rigtigt.

Indstilling

Til drøftelse og godkendelse
Vi siger farvel og tak til elevrådet her.

Sagsfremstilling

Karin fremlægger
Baggrunden for de nye model er at dem vi har er helt ugennemskuelig. I SFO
området skal der også flere penge til styrkeområdet. Begge dele er positivt. Men der
tilføres ikke flere penge til rammen, så når nogen skal have flere penge er der andre.
der får mindre.

SFO
Hovedpointer:
Grundbidrag til alle på 150.000 kr.
Lokale, rengøring, leje af lokaler mm, dækkes en til en.
Førskole 50.000 kr. per mdr. per klasse – det er mere end vi plejer.
Derefter tildeling på det enkelte barn, så nu flere nu bedre.

En heldagsplads er lig med 100%, 25% morgen, 75% eftermiddag.
Ikke nogen prisstigen til forældre, nulløsning
Juniorklub er helt op til skolebestyrelsen.

Åbningstiden er 51,5 time, lokalt mulighed for at øge åbningstiden med en time. Som
dagtilbud.
Vip afregning som vi kender det.
Men Vip på førskole kommer med ud sammen med det samlede budget. Meget
positivt.

Forventning:
Landsbyordninger går i nul, men sikres mere stabilitet i modellen her.
Styrke-grupper vinder lidt, under 5%
Øvrige taber lidt, under 5%

2021 7/12 gammel og 5/12 ny model

Dagtilbud
Hovedpointer:
Grundtildeling på 230.000 kr.
Lokale, rengøring, leje af lokaler, IT mm, dækkes en til en.
Beløb per barn
Indvendig vedligehold tildeling per barn.
Vip afregning som vi kender det.

Landsbyordninger går i nul, og sikres mere stabilitet i modellen her.

Træder i kraft 1/1 2021

Opmærksomhed på følgende:

 • Lokal styring af åbningstid, fordele ulemper.
 • Førskole VIP til sommer?
 • SFO for 5. klasser
 • Betydning af 35 eller 30 timers plads, forsat 10% pladser?
 • Positivt med gennemsigtighed i modellerne.
 • Positivt at man fastholder bæredygtige små institutioner, det betyder at vi som kommune bliver mere tiltrækkende for tilflyttere.

BILAG

Vedhæftede bilag

INDSTILLING

Til orientering og vedtagelse

SAGSFREMSTILLING

Snak om hvordan man bruger konsekvenser i skole og børnehave, når børn ikke efterlever forventninger. Fx det at skulle gå med en gårdvagt i et frikvarter. Hvad tænker vi om personalet og forældrenes handlemuligheder, når børn ikke gør som aftalt/forventet?
Det er et oplæg og emne til drøftelse for at få en fællesforståelse af den del af børnenes hverdag. Det er meget vigtigt at vi ikke taler om vores egne børn men vores fælles børn, og vi derfor heller ikke drøfter enkelte personaler eller enkelte børn eller enkelte forældre.
Oplæg fra personalet om hvad de ser vi gør nu.

Skole – Birgitte B.
Historik, konsekvenser var på et tidspunkt kommet til at fylde meget. Derfor har man lavet en fælles retningslinjer. Man kan få en time-out, sidde inde i frikvarter, gå med en voksen i frikvarteret.
Hedder 1-2-3, først give besked, derefter valg mellem det man skal og aktiviteten, derefter kommer konsekvensen.

Snak:
Konsekvensen omkring frikvarteret, hører ikke til, hvis der fx sker noget i timen, så skal man ikke ud med en voksen, men blive inde.
Vigtigt at være troværdigt fx, hvis man siger, at man skriver hjem, så skal man gøre det.
Konsekvensen omkring gårdvagten fungerer ikke. Konsekvensen skal være hvor den hører til. Børn kan blive udstillet når de går med en gårdvagt.
Det positive er at man som barn får en snak om hvad det er der skete, men det er hårdt at alle ved at man har lavet noget …
Rart hvis man kan få en snak en til en med en voksen. Nogen gange er det godt at en anden lytter.

SFO (Else har lige noteret lidt på forhånd)
Konsekvenser SFO 1:
Vi bruger kun konsekvenser, men når det er det i forbindelse med at man køre ind i hinanden på mooncars, at så mister man retten til at må køre på mooncars 1 uge.
Og hvis børn slår hinanden gentagende gange, så kan man også komme til at følges med en voksen i lidt tid (10-20 min).
Forældrene får besked, når vi giver en konsekvens, dog ikke når det er fordi de kører ind i hinanden med mooncars.

Klubben:
En konsekvens der vil typisk være omkring reglerne med telefoner, hvor de ikke overholder reglen med at de først må findes kl 14. Vil konsekvensen være at man ikke må have telefonen samme eftermiddag, imens man er i klubben.

Snak:
Fortælle forældre om mooncar reglen, så vi er fælles om det, og kan understøtte personalet.
Positivt at der laves andre rammer i forbindelse med mobiltelefoner, så man undgår mange konsekvenser/ konflikter omkring det.

Børnehave – Birgitte A (Birgitte har lige på forhånd noteret lidt)
I børnehaven er vi meget opmærksomme på hvordan og hvornår vi bruger konsekvenser og anvender det helst ikke.

Vi arbejder ud fra DUÅ-principperne og her er brugen af konsekvens delt op i 3 trin.
Påmindelse. Fortæl barnet om ønsket adfærd 1-2 gange. Eks. når vi spiser holder vi hænder og fødder for os selv.

Advarsel. Fortæl barnet hvad konsekvensen bliver hvis adfærden ikke ændres. Eks.
Du skal holde hænder og fødder for dig selv, ellers må jeg flytte dig.
Konsekvens. Udfør konsekvensen hvis den utilsigtede handling fortsætter. Eks. jeg flytter dig nu, så må du sidder her ovre og spise færdig.

Konsekvensen skal stå mål med handlingen.
Konsekvensen skal stå mål med barnets alder.
Konsekvensen skal være overskuelig og have en tydelig tidshorisont for barnet.
konsekvenser må ikke vare hele dagen og tages ikke med fra den ene dag til den anden.

Alle fortjener en ny chance.

Få situationer kalder på en konsekvens, mens de fleste situationer kan klares med en forklaring, guidning eller en påmindelse.

Snak:
DUÅ har haft en meget positiv indflydelse på det at bruge konsekvenser, der er langt færre nu.

BILAG
INDSTILLING

Til drøftelse

SAGSFREMSTILLING

Karin fremlægger
2020 – forventet budget og slutresultat

Skolen
+ 89.908

SF0
+34.949
Samt en ansøgning om at lave yderligere overskud på 50.000 kr.

Troldhøj
-115.703
Her i medregnet et forbrug til ”uforudsete udgifter” på 70.000 kr.

Vi bruger lige nu tid på at prioritere, hvad vi gerne vil bruge vores penge på. Vi er
ikke interesseret i at fare ud og bruge penge på ting, som vi ikke har brug for på lang sigt.
Når vi laver indkøb/reparationer skal det være til gavn for mange og i lang tid.

Der er indkøbt nye engelsk materialer til alle årgange.
Vi har investeret i begge vores legepladser, og har en god plan for hvad vi ønsker i det kommende år.
Vi skal have lavet de to elevtoiletter på mellemtrins gangen, så det bliver trygt og
godt at gå på toilettet.
Vi kigger på mulighed for en overdækning i Troldhøj.
Vi kigger på lidt flere personaletimer i børnehaven og SFO'en. Det har vi allerede
planlagt med resten af dette år, men afventer budgettet for 2021.
Et ekstra tørreskab i Troldhytten.
Samt masser af nye indkøb og investeringer i små størrelser, og meget, meget
mere…

2021
Det forventede budget for 2021 kender vi ikke endnu. Men min forventning er, at vi har nogenlunde det samme udgangspunkt som i år måske lidt mere. Selv med indregnet den 1% besparelse, som vi jo stadig har.
Elevtallet på skolen vi være det samme næste skoleår og tilsvarende i SFO'en.
Børnetallet i børnehaven vil stige.

BILAG
INDSTILLING

Til orientering

Juleafslutning den 14/12? Vi mødes til et kort møde, hvis der er behov.

 • Forenings-SFO
 • De styrkede lærerplaner
 • Drøftelse af børnehavens folder om inklusion
 • Fælles aktivitet/tradition med både bestyrelse og personale planlægges til januar – emnet kunne være samordnet undervisning.
 • Årshjul?
 • Forsat revidering af principper, politikker. De sendes med dagsordenen ud, og derefter revides sammen. Næste: Principper for betaling på skolen.
 • Tværfaglighed er på dagsordenen med personalet, det kunne vi også fokusere på i bestyrelsen?