Fællesbestyrelsesmøde januar 2022

Referat fra den 25. januar 2022 kl. 19-20.30.
Sted: mødet er på Teams.
Afbud: Dorthe, Rikke, Majbrit, Sandra.

Meddelelser / Sager til efterretning

 • Ønske om at få kigget på det varme vand eller mangle på samme i indskolingen / 0. klasse.
 • Ledninger til mikroovne i klasserne. Det sørger Pia for.
 • Spørgsmål til hvorfor der ikke kommer navne på, når der sendes besked ud om nærkontakt. Det gør der ikke pga. af den ekstra arbejdsgang og Karin prøver at spare tid, der hvor det er muligt.
 • Marlene overtager elevrådet.
 • Jeg er tidspresset i forhold til mine opgaver.
 • Dorthe siger farvel til bestyrelsen.
 • Opdatering COVID.
 • Jeg vil forslå, at vi venter med at drøfte indhold af fælles personale og bestyrelsesmøde, som vi flytter til den 31/5.
 • Orientering om Rikke og opgaver. Birgitte tager sig af vikardækning og vagtplaner i børnehaven.
 • Vikarsituationen – nødtelefonliste, som vi lavede for 2-3 år siden, er nu endelig kommet i brug.
 • Fælles Pædagogisk Fundament skal vi i gang med at arbejde med sidst på foråret i de kommende år.
 • Ansættelse af ny pædagogmedhjælper, der er kommet rigtig mange ansøgninger – 69 stk.
 • Vi har lige nu fokus på kerneopgave hele vejen rundt.
 • Jeg har været til Formandsmøde i Nr. Felding, og der var gode nyheder omkring både købmand, legepladser og byggegrunde.
 • Valg her i foråret, vi skal have ny formand og næstformand!
 • Fælles bestyrelsesmøde den 8/3 i Tvis.
 • Covid fylder alting lige nu.
 • Der er meget travlt, vi prøver at holde fokus på kerneopgaven, corona må ikke fylde for eleverne.
 • Nogle lærere prøver at være online samtidig med at vi gennemfører den fysiske undervisning.
 • Alle skriver mere detaljeret i ugeplanen, så man kan være lidt med hjemmefra.
 • Vi håber, på mere normalitet til februar.
 • Fokus på kerneopgaven.
 • Vi har været meget ramt af sygdom, det har været lange dage for personalet, og det er svært for både børn og voksne.
 • Vi er lige nu optaget af at sige farvel til Jakob.
 • Vi har fået en ny virksomhedspraktikant i løntilskud – Patrick. Han arbejder alle dage i SFOen, og han er kommet rigtigt godt i gang.
 • Vi har også her været ramt af sygdom.

Sager til behandling

SAGSFREMSTILLING

Gennemgang af årsregnskab for 2021 og forventet regnskab for 2022.

Budget 2021:
Skole: +116.371 kr.
SFO: +18.246 kr.
Børnehave: -198.832 kr.

Forventet regnskab 2022:
Skole: -114.772 kr.
SFO: +17.849 kr.
Børnehave: -98.924 kr.

Skole:
Særlig opgave omkring en elev.
Regulering i timetallet på den vakante stilling.

SFO:
Balancerer

Børnehave:
Indregnet at der som udgangspunkt ikke ansættes ny medhjælper fra august, det kan så igen være en mulighed til januar 2023. Passer sammen med lavt børnetal i efteråret.

BILAG
INDSTILLING

Til drøftelse og godkendelse

SAGSFREMSTILLING

Forslag om at vi laver en sommerfest i starten af juni i stedet, og vi vil meget gerne have input til indhold, skal vi gøre som vi plejer, bare til sommer, eller skal vi holde det som et åbent hus for alle eller ??

Vi vil gerne holde skolefest som vi ”plejer”, vi trænger til at mødes omkring vores skole. Måske kan vi holde noget for byen og kommende forældre en anden gang.

BILAG
INDSTILLING

Til drøftelse

SAGSFREMSTILLING

Vi har næste år en meget lille 7. klasse, derfor skal vi tænke anderledes for at løse de to opgaver.

Drøftelser Skolepatrulje:

 • Børn modnes af at være skolepatrulje.
 • Vi synes vi skal holde fast i det.
 • Hvis man får en gulerod, så kan man fint også involvere kommende 6. klasse.
 • Vi vil gerne holde fast i begge overgange, men Sognstrupvej skal prioriteres, da der kun er et par børn, der krydser Skjernvej.
 • Hvis man kun er på Sognstrupvej, kan man stadig tænde lys på Skjernvej. 

Unglederne:
Her kan dette års 7. klasser bruges, når de kommer i 8. klasse, sammen med kommende 7. klasse.

BILAG
INDSTILLING

Til drøftelse

Fælles bestyrelsesmøde den 8/3 i Tvis, Mads deltager som formand.

 • Mads giver tilbagemelding fra Fælles bestyrelsesmøde
 • Politikker fra Børnehaven
 • Når vi gennemgår principper at lave gruppearbejde. Fokus på at vinde tid ved at dele sig op.
 • Åbent hus for udefra kommende.
 • Opbakning til SFO fra forældre og børn. Godt emne til forældremøder.
 • De styrkede lærerplaner
 • Forsat revidering af principper, politikker. De sendes med dagsordenen ud, og derefter revides sammen.
 • Tværfaglighed er på dagsordenen med personalet, det kunne vi også fokusere på i bestyrelsen?
 • Kunne man sammenholde cafesamtalerne i skolen med samtaler i børnehaven.
 • Billeder af både personale og bestyrelse på hjemmesiden.