Brug af telefoner og skærme i skoletiden


Definition:

Ordet ”skærme” bruges som samlet betegnelse for iPads, computere samt interaktive tavler.
Betegnelsen ”elever” dækker også børnene i børnehave og SFO.

Princip for brug af mobiltelefoner og skærme:

Vi ønsker at eleverne får det bedste grundlag for at blive så dygtige de kan, samt at styrke deres rolle i det sociale fællesskab. 

Når vi har valgt en mobilfri hverdag, så er det fordi vi ønsker at skærpe elevernes opmærksomhed i forhold til egen læring og på deres rolle i det sociale fællesskab – uden at de bliver distraheret af, hvad der sker på mobiltelefonen. 

Mobiltelefoner og skærme skal derfor kun bruges der, hvor det giver mening i undervisnings – og aktivitetssammenhænge.

Fællesbestyrelsen d. 06/06-2024

Reglerne på Nr. Felding Skole og Børnehus er:

 1. For 0. til og med 7. klasse er hele skoledagen inkl. SFO mobilfri. 
 2. For 0.-3. klasse kan mobiltelefoner blive i taskerne eller indsamles. Det er op til det enkelte team at administrere ordningen ud fra en fælles aftale.
 3. For 4.-7. klasse skal mobiltelefonerne afleveres fra skoledagens start, og de som ikke skal i SFO, får den udleveret igen, når sidste time slutter. Det er op til det enkelte team at administrere ordningen ud fra en fælles aftale.
 4. 7. klasse kan i kortere perioder få mobiltelefoner og skærme i udvalgte frikvarterer efter aftale. Dette på baggrund af et ønske om at lave noget socialt sammen på mobiltelefoner og skærme – fx at spille fælles spil m.m.
 5. For ordblinde gælder særlige regler. Dog gælder det fortsat, at mobiltelefoner og skærme kun skal bruges, når det vurderes relevant fra læreren/pædagogen.
 6. Den enkelte faglærer/pædagog bestemmer, hvornår eleverne skal bruge deres mobiltelefoner/skærme i undervisningen. 
 7. Der vil i SFO 1 & 2 stadig være mulighed for ”gamer fredag”. Dette er i perioden 1/11 – 1/5, indtil kl. 15.00 de pågældende fredage.  
 8. Hvis en elev, mod forventning, ikke følger ovenstående, så indleveres mobiltelefonen/skærm på kontoret. Dette gælder også, hvis der opstår uhensigtsmæssig brug af mobiltelefoner/skærme (fx spil i timerne m.m.) 
 9. Indleverede mobiltelefoner/skærme kan som udgangspunkt hentes efter skoletid hos personalet.
 10. Hvis en telefon er indleveret gentagne gange inden for kort tid (en vurdering), så kan personalet vurdere, at den skal være inddraget i skoletiden i en kortere periode. Her må eleven løse opgaver på papir eller andet. Det er personalets ansvar at sørge for et alternativ.
 11. Hvis en telefon er indleveret gentagne gange inden for kort tid (en vurdering), så kan forældrene blive bedt om at hente telefonen/skærmen på skolen.

Udarbejdet af personalet 2023 – 2024